PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Nauka arrow Flora arrow Zbiorowiska roślinne

Zbiorowiska roślinne
29.03.2010.

KlasaRządZwiązekNazwa zbiorowiskaSiedlisko przyrodnicze Natura 2000ŹródłoPowierzchnia [ha]
Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 in Meier et Br.-Bl. 1934NieustalonaNieustalonaZbiorowiska półek i szczelin skalnych zb. Aconitum bucovinense-Festuca airoides-Saxifraga paniulata zb. Cotoneaster integerrimus-Festuca airoides zb. Saxifraga paniulata-Campanula polymorpha-Festuca airoides zb. Campanula polymorpha-Sempervivum montanum-Festuca airoides zb. Valeriana tripteris-Festuca airoides zb. Campanula polymorpha-Festuca airoides zb. Asplenium viride-Cystopteris fragilis-Festuca airoides zb. Campanula polymorpha-Asplenium viride-Thymus alpestris zb. Galium schultesii-Campanula glomerata zb. Valeriana tripteris-Galium schultesii-Sedum fabaria8220P0.3
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1951Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1952Zbiorowiska ruderalne z Artemisietea vulgaris-KD5.1
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967Łopuszyny z lepiężnikiem różowym Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 19336430-2KD2.2
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1951Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1976Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967Ziołorośla pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica i podagrycznika Aegopodium podagraria-KD26.1
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975NieustalonaZiołorośla pokrzywowe Urtica dioica-KD91.7
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975Rumicion alpini Klika et Hadač 1944Zbiorowisko synantropijne ze szczawiem alpejskim Rumex alpinus (w krainie dolin)-KD25.8
Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943Montio-Cardaminetalia Pawł. 1928Cratoneurion commutati Koch 1928Mszarnik źródliskowy ze związku Cratoneurion commutati Koch 19287230-1P0.9
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Phragmition Koch 1926Szuwar mannowy wysoki Glycerietum maximae Hueck 1931-KD0.3
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Phragmition Koch 1926Szuwar skrzypowy Equisetetum limosi Steffen 1931-KD0.5
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Phragmition Koch 1926Szuwar trzcinowy Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1936-KD1.5
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Phragmition Koch 1926Zbiorowisko pałki szerokolistnej Typha latifolia-KD0.2
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Phragmition Koch 1926Zbiorowisko z jeżogłówką gałęzistą Sparganium erectum-KD0
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Libb. 19316430-2?KD16.3
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis Sauer 19377230-1?KD2.4
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar turzycy brzegowej Caricetum ripariae Soó 1928-KD0.9
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae Rübel 19127140-2KD, P2.9
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar turzycy prosowatej Caricetum paniculatae Wangerin 19167230-1?KD7.4
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis (Graebn et Hueck 1931) R.Tx. 1937-KD, P6
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Szuwar z kosaćcem żółtym Iris pseudoacorusKD0.1
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Magnocaricion Koch 1926Zbiorowisko z mozgą trzcinowatą Phalaris arundinacea (połoninowe)-P-
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942Phragmitetalia Koch 1926Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942Szuwar manny jadalnej Glycerietum fluitantis Wilzek 1935-KD0.8
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Filipendulion ulmariae Segal 1966Ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe Filipendulo-Geranietum Koch 19266430-2?KD109.1
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1944Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Molinion caeruleae W. Koch 1926Wilgotna łąka jaskrowo-firletkowa Ranunculus acris-Lychnis flos-cuculi6510-3?KD2.1
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957Pastwisko sitowe Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957-KD31.1
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957Ziołorośla sitowia leśnego Scirpetum silvatici Knapp 19466430-2?KD, P46
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957Zbiorowisko śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa6510-3KD408.2
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1944Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957Ziołorośla mięty długolistnej Mentha longifolia6430-2?KD, P33.2
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1944Molinietalia caeruleae W. Koch 1926Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957Wilgotna łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis Ralski 19317230-1?KD144.5
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa podzespół ciepłolubny Campanulo serratae-Agrostietum capillaris centauretosum jacei Denisiuk et Korzeniak 1999 facja z drżączką średnią Briza media6510-3KD48.5
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa podzespół ciepłolubny z chabrem łąkowym Campanulo serratae-Agrostietum capillaris centauretosum jacei Denisiuk et Korzeniak 19996510-3KD130
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa podzespół z rajgrasem wyniosłym Campanulo serratae-Agrostietum capillaris arrhenatheretum elatioris Denisiuk et Korzeniak 19996510-3KD50.5
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa typowa Campanulo serratae-Agrostietum capillaris typicum Denisiuk et Korzeniak 19996510-3KD1009.8
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa typowa Campanulo serratae-Agrostietum capillaris typicum Denisiuk et Korzeniak 1999 facja z kłosówką miękką Holcus mollis6510-3KD36.5
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa typowa Campanulo serratae-Agrostietum capillaris typicum Denisiuk et Korzeniak 1999 facja z konietlicą łąkową Trisetum flavescens6510-3KD1.1
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa typowa Campanulo serratae-Agrostietum capillaris typicum Denisiuk et Korzeniak 1999 facja z z dziurawcem czworobocznym Hypericum maculatum6510-3KD-
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa typowa Campanulo serratae-Agrostietum capillaris typicum Denisiuk et Korzeniak 1999 facja z kupkówką pospolitą Dactylis glomerata6510-3KD189.8
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Łąka mietlicowa, podzespół wilgotny z wyczyńcem łąkowym Campanulo serratae-Agrostietum capillaris alopecuretosum pratensis Denisiuk et Korzeniak 19996510-3KD332.3
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926Zbiorowisko mietlicy pospolitej Agrostis capillaris6510-3?P-
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1938Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1929Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1927Zbiorowisko kupkówki pospolitej Dactylis glomerata6510-3?P-
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1939Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1930Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1928Zbiorowisko kłosówki miękkiej Holcus mollis6510-3?P-
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1940Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1931Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1929Zbiorowisko konietlicy łąkowej Trisetum flavescens6510-3?P-
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Cynosurion R.Tx. 1947Pastwisko życicowo-grzebienicowe Lolio-Cynosuretum R. Tx. 19376510-3?KD38.9
Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928Cynosurion R.Tx. 1948Pastwisko życicowo-kostrzewowe Festuco-Cynosuretum Bueker 19416510-3?KD24
Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926Juncion trifidi Krajina 1933Murawa z kostrzewą niską Potentillo aureae-Festucetum airoides Winnicki 19996150-1P2.3
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1938Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949Caricion davallianae Klika 1934Młaka źródliskowa kozłkowo-turzycowa Valeriano-Caricetum flavae Pawł. 19607230-1KD13.9
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1939Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1950Caricion davallianae Klika 1935Młaka źródliskowa kozłkowo-turzycowa Valeriano-Caricetum flavae Pawł. 1960 facja z turzyca pospolitą Carex nigra7230-1KD4.9
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937NieustalonaNieustalonaZbiorowisko połoninowej młaki Juncus articulatus-Caltha palustris subsp. laeta7230-1P6.9
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937Caricion lasiocarpae Van den Bergh. ap. Lebrun et all. 1949Trzęsawisko z turzycą nitkowatą Caricetum lasiocarpae Koch 19267140-2KD0.9
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937Caricion lasiocarpae Van den Bergh. ap. Lebrun et all. 1949Trzęsawisko z turzycą obłą Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 19577140-2KD0.2
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934Młaka turzycowo-mietlicowa Carici canescentis-Agrostietum caninae R. Tx. 19377140-2KD2.7
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937NieustalonaNieustalonaZbiorowisko z bobrkiem trójlistkowym Menyanthes trifoliata i skrzypem błotnym Equisetum palustre7140-2KD2
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937NieustalonaNieustalonaZbiorowisko z trzęślicą modrą Molinia coreulea7140-2KD5.5
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937NieustalonaNieustalonaZbiorowisko z wełnianką pochwowatą Eriophorum vaginatum7110-3KD2.1
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975Kontynentalny mszar bagienny Ledo-Sphagnetum magellanici Sukopp 19597110-3KD8.6
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975Mszar torfowcowy Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kästner et Flössner 19337110-3KD11.8
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975Zarośla na torfowiskach Oxycocco-Sphagnetea7110-3KD3.6
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975Zbiorowisko torfowisk połoninowych Empetrum hermaphroditum-Sphagnum nemoreum7110-3P7.2
Nardo-Callunetea Prsg. 1949Nardetalia Prsg. 1949Eu-Nardion Br.-Bl. 1926 em Oberd.1959Murawa z bliźniczką psią trawką Nardus stricta6230-1KD166.6
Nardo-Callunetea Prsg. 1949Nardetalia Prsg. 1949Eu-Nardion Br.-Bl. 1926 em Oberd.1959Sucha łąka z kostrzewą czerwoną Festuca rubra6510-3?KD3.7
Nardo-Callunetea Prsg. 1949Nardetalia Prsg. 1949Eu-Nardion Br.-Bl. 1926 em Oberd.1959Zespół wschodniokarpackiego bliźniczyska połoninowego Hypochoeridi uniflorae-Nardetum strictae Pałcz. 19626230-1P3.2
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1928Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Subalpejski zespół szczawiu alpejskiego Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini (Pawl. et Wal. 1949) Winnicki 1999 (Rumicetum alpini pocuticum Pawł. et Wal. 1949)6430-1P73.3
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zarośla wietlicowo-jarzębinowe Athyrio distentifoliae-Sorbetum Borysiak 19856430-1P24.4
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zbiorowisko zarośli olszowo-wierzbowych Salix silesiaca-Alnus viridis4080-2P1.5
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zbiorowisko zarośli olszy zielonej z trzcinnikami Calamagrostis-Alnus viridis6430-1?P21.5
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zespół kwiecistych ziołorośli połoninowych Trolio altissimae-Knautietum dipsacifoliae Winnicki 19996430-1P30.9
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zespół wilgotnych zarośli olszy zielonej Pulmonario filarszkyanae-Alnetum viridis Pawł. et Walas. 19486430-1P17.1
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zespół ziołorośli paprociowych z wietlicą alpejską Athyrietum distentifoliae Hadać 1955 em. Mat. 19606430-1P2.5
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Ziołorośla z dominacją Mulgedium alpinum, Doronicum austriacum i Veratrum album6430-1P4.8
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926Zespół wschodniokarpackich ziołorośli goździkowo-dziurawcowych Diantho compacti-Hypericetum maculati Winnicki 19996430-1P-
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1928Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925Łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym Petasitetum kablikiani Wal. 19336430-2KD2.3
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Calamagrostion Luqu. 1926Zbiorowisko maliny i śmiałka Rubus idaeus-Deschampsia caespitosa-P, KD47.6
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Calamagrostion Luqu. 1926Zespół traworośli trzcinnika leśnego Tanaceto-Calamagrostietum arundinaceae Winnicki 19996430-1P1066.5
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Calamagrostion Luqu. 1926Zbiorowisko kosmatki gajowej Luzula luzuloides var. erythranthema6430-1?P0.8
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Calamagrostion Luqu. 1926Zbiorowisko traworośli trzcinnika owłosionego Calamagrostis villosa6430-1P55.7
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Calamagrostion Luqu. 1926Zbiorowisko zarośli jarzębinowych z trzcinnikiem Calamagrostis arundinacea-Sorbus aucuparia6430-1?P97.7
Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1949Calamagrostietalia villosae Pawł. et all. 1929Calamagrostion Luqu. 1926Zespół traworośli wiechlinowo-śmiałkowych Poo chaixii-Deschampsietum caespitosae Pawł et Wal. 19496430-1P716.2
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967Dicrano-Pinion Libb. 1933Bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 192991D0-2L20.5
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939Piceion abietis Pawł. et all. 1928Zbiorowisko borówki czarnej Vaccinium myrtillus-KD112.7
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939Piceion abietis Pawł. et all. 1928Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy - Abieti-Piceetum montanum9410-3L2.5
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1926Podzespół borówczyska połoninowego mszystego Vaccinietum myrtilli polytrichetum commune Winnicki 19994060-1P6.9
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1940Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1940Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1927Podzespół borówczyska połoninowego z goryczką trojeściową Vaccinietum myrtilli gentianetosum asclepiadeae Winnicki 19994060-1P205.1
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1941Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1941Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1928Podzespół borówczyska połoninowego z kostrzewą niską Vaccinietum myrtilli festucetosum airoidae Winnicki 19994060-1P44.4
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1942Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1942Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1929Podzespół borówczyska połoninowego z różą alpejską Vaccinietum myrtilli rosetosum pendulinae Winnicki 19994060-1P8.5
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1942Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1942Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1929Zbiorowisko borówki brusznicy Vaccinium vitis-idaea4060-1P0
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1942Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1942Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1929Zbiorowisko kosmatki olbrzymiej Luzula sylvatica6430-1P1.7
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1942Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1942Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1929Zespół połoninowego borówczyska bażynowego Empetro hermaphroditi-Vaccinietum myrtilli Winnicki 19994060-1P3
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1942Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1942Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1929Zespół zarośli jarzębinowych z nerecznicą szerokolistną Dryopteridi dilatae-Sorbetum aucupariae Winnicki 19996430-1P7.8
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943Bagienna olszyna górska - Caltho laetae-Alnetum (Zarz. 1963) Stuchlik 196891E0-7L124.1
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943Olszyna karpacka - Alnetum incanae Lüdi 192191E0-6L407.3
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953Grąd subkontynentalny - Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 19629170-2L7.1
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Kwaśna buczyna górska podzespół borówkowy - Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937 vaccinietosum9110-2L244.3
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Kwaśna buczyna górska podzespół trzcinnikowy - Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937 calamagrostietosum9110-2L924.3
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Kwaśna buczyna górska podzespół typowy - Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937 typicum9110-2L327.5
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Kwaśna buczyna górska podzespół z kosmatka olbrzymią - Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937 luzuletosum sylvaticae9110-2L69.3
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka - podzespół typowy Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 typicum - wariant paprociowy9130-3L1173.1
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka - podzespół typowy Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 typicum - wariant ubogi9130-3L9344.8
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka - podzespół typowy Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 typicum - wariant żyzny9130-3L4293.7
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka podzespół trawiasto-turzycowy - Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 festucetosum drymejae9130-3L1256.9
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka podzespół wilgotny z miesiącznicą trwałą - Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 lunarietosum9130-3L57.8
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka podzespół wilgotny z czosnkiem niedźwiedzim - Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 allietosum9130-3L172
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Żyzna buczyna karpacka podzespół ziołoroślowy wyższych położeń Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 athyrietosum distentifoliae9140-1L719.7
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Fagion sylvaticae R.Tx. et Diem. 1936Sztuczne drzewostany i młodniki iglaste z przewagą świerka na siedlisku lasów bukowych - w runie przewaga gatunków mezofilnych oraz odnowienie buka w podszyciu9130-3L315.1
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym - Phyllitido-Aceretum Moor 19529180-2L3.2
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna górska z miesiącznicą trwałą - Lunario-Aceretum pseudoplatani Grüneberg et Schlüt. 19579180-3L35.3
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna karpacka - Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani Cel. et Wojt. (1961 n.n) 19789180-5L14.2
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna ziołoroślowa podzespół kwaśny z kosmatką olbrzymią - Aceri-Fagetum Rübel 1930 ex J. et M. Bartsch 1940 luzuletosum sylvaticae9140-1L5.3
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna ziołoroślowa podzespół paprociowy - Aceri-Fagetum Rübel 1930 ex J. et M. Bartsch 1940 athyrietosum distentifoliae9140-1L92.6
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna ziołoroślowa podzespół typowy - Aceri-Fagetum Rübel 1930 ex J. et M. Bartsch 1940 typicum9140-1L168.6
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955Jaworzyna ziołoroślowa podzespół wilgotny z czosnkiem niedźwiedzim - Aceri-Fagetum Rübel 1930 ex J. et M. Bartsch 1940 allietosum9140-1L9.5
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaSztuczne drzewostany i młodniki iglaste z przewagą świerka na siedlisku lasów bukowych-L1682.6
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaSztuczne drzewostany i młodniki iglaste z przewagą świerka na siedlisku lasów bukowych - z runem słabo wykształconym z udziałem gatunków acidofilnych lub brakiem runa-L77.6
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaSztuczne drzewostany z dominacją jodły-L22.8
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaSztuczne drzewostany z dominacją modrzewia-L199.7
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaSztuczne drzewostany z dominacją sosny-L38.7
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaSztuczne drzewostany z dominacją świerka na siedlisku olszyny bagiennej-L47.1
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928NieustalonaZbiorowisko olszy szarej Alnus incana na gruntach porolnych-L1194
NieustalonaNieustalonaNieustalonaAgrocenozy-KD11.1
NieustalonaNieustalonaNieustalonaTraworośla trzcinnika lancetowatego Calamagrostis canescens7140-2KD3.6
NieustalonaNieustalonaNieustalonaTraworośla trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios-KD2.4
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZadrzewienia i zarośla-KD13.6
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZbiorowisko bzu hebdu Sambucus ebulus-KD4.7
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZbiorowisko ostrożenia polnego Cirsium arvense-KD9.9
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZbiorowisko perzu właściwego Agropyron repens-KD43.6
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZbiorowisko rudbekii nagiej Rudbeckia laciniata-KD0.3
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZbiorowisko turzycy drżączkowatej Carex brizoides-KD37.7
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZbiorowisko z trzicnnikiem szuwarowym Calamagrostis pseudophragmites6430-2KD0.1
NieustalonaNieustalonaNieustalonaZiołorośla paprociowe z orlicą pospolitą Pteridium aquilinum-KD0.9
NieustalonaNieustalonaNieustalonaRoślinnność synantropijna przy zabudowaniach i drogach-KD95.5
NieustalonaNieustalonaNieustalonaNurt rzeki wraz z kamieńcem-KD28.5
NieustalonaNieustalonaNieustalonaRoślinność stawów i rozlewisk-KD1.8
NieustalonaNieustalonaNieustalonaŹródliskowe młaki śródleśne6430-2L281.8
NieustalonaNieustalonaNieustalonaGrechoty ze zbiorowiskami porostów8110P6.2

KD - Denisiuk Z., Korzeniak J. 1999: Zbiorowiska nieleśne krainy dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Monografie Bieszczadzkie. Tom V.: 162. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN. Ustrzyki Dolne. Michalik S., Szary A., Kucharzyk S. 2009: Charakterystyka roślinności na terenie Obwodu Ochronnego Tarnawa w Bieszczadzkim Parku Narodowym nad górnym Sanem. Rocz. Bieszcz. 17.: 189–216.

L - Michalik S., Szary A. 1997: Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Monografie Bieszczadzkie. Tom I.: 175. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN. Ustrzyki Dolne.

P - Winnicki T. 1999: Zbiorowiska roślinne połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Bieszczady Zachodnie, Karpaty Wschodnie). W: Monografie Bieszczadzkie. Tom IV.: 215. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN. Ustrzyki Dolne.

 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer