Zgłoszenie uczestnictwa
w seminarium "Odnawialne źródła energii - przegląd rodzajów źródeł odnawialnych, zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne".

Imię i nazwisko
Instytucja


Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez Bieszczadzki Park Narodowy, w celu organizacji warsztatów "Odnawialne źródła energii - przegląd rodzajów źródeł odnawialnych, zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)