Przestrzegajmy regulaminu zwiedzania Parku
25.03.2009.

Bieszczadzki Park Narodowy przypomina o tym, że turyści znajdujący się na jego obszarze powinni przestrzegać regulaminu dla zwiedzających, również w trakcie trwania sezonu zimowego. Z regularnych obserwacji Straży Parku wynika, że niektóre punkty regulaminu są nagminnie łamane. Dotyczy to przede wszystkim osób nielegalnie wjeżdżających na teren Parku pojazdami mechanicznymi (skutery śnieżne) wzdłuż szlaków pieszych oraz dróg wewnętrznych BdPN.

Regulamin Bieszczadzkiego Parku Narodowego oparty na Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. określa m.in. sposoby i zasady udostępniania parku do zwiedzania. W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż szlaki turystyczne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przełom zimy i wiosny jest okresem szczególnym. Nie zakłócajmy naturalnego przebiegu zjawisk przyrodniczych. Płoszenie zwierząt dziko żyjących, zanieczyszczenie obszarów ochrony ścisłej spalinami to duże wykroczenia wobec prawa obowiązującego w ochronie przyrody.

Bieszczady są jednym z ostatnich miejsc z dobrze zachowawaną przyrodą, cichych i spokojnych. Nie pozwólmy, aby zostały zdegradowane pod względem przyrodniczym i turystyczno-rekreacyjnym przez egoistycznie usposobionych pasjonatów sportów ekstremalnych.

Dział Udostępniania BdPN do Zwiedzania