PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe    Monografie Bieszcz.    Roczniki Bieszcz. Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie, t. 25

Ferie Zimowe 2022 pasek2.jpg
Info:

Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie, t. 25Roczniki Bieszczadzkie, t. 25


Cena: PLN 0.00


Produkt dostępny po opłaceniu kosztów przesyłki.

Pobierz całość publikacji w formacie PDF.

Spis treści

Robert Kościelniak, Laura Betleja

Profesor Józef Kiszka (1939–2007) – badacz Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego – wspomnienia w dziesiątą rocznicę śmierci

Materiały pokonferencyjne

XXV Konferencja pt. „Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny”

Zbigniew Mirek

Model ochrony w polskich parkach narodowych – wprowadzenie

Panel 1 Problemy ochrony ekosystemów naturalnych i półnaturalnych w polskich parkach narodowych

Zbigniew Mirek

Problemy ochrony ekosystemów naturalnych i półnaturalnych w polskich parkach narodowych

Iwona Wróbel

Rola parków narodowych w ochronie bioróżnorodności ­– ochrona ekosystemów naturalnych i półnaturalnych w Pienińskim Parku Narodowym

Panel 2 Znaczenie parków narodowych dla ochrony drzewostanów naturalnych i o charakterze pierwotnym

Krystyna Przybylska

Przydatność stałych kontrolnych kołowych powierzchni próbnych do monitorowania i oceny procesów rozwojowych drzewostanów

Jerzy Szwagrzyk

Ochrona struktur czy ochrona procesów; co naprawdę chronimy w strefach ochrony ścisłej w parkach narodowych?

Panel 3 Rola parków narodowych w ochronie fauny

Krzysztof Kukuła

Rola parków narodowych w ochronie fauny wodnej

Panel 4 Znaczenie polskich parków narodowych dla ochrony flor roślin oraz biot porostów i grzybów

Anna Kujawa

Stan poznania różnorodności gatunkowej makrogrzybów w polskich parkach narodowych / Current status of knowledge on species diversity of macrofungi in Polish national parks

Panel 5 – Znaczenie parków narodowych dla ochrony naturalnych procesów geomorfologicznych, hydrologicznych i glebotwórczych

Panel 6 – Gospodarowanie przestrzenią oraz ochrona i kształtowanie krajobrazu

Zbigniew Myczkowski

Nowe spojrzenie na krajobraz kulturowy w świetle „Ustawy krajobrazowej”

Panel 7 – Kulturowe i etyczne aspekty ochrony krajobrazu, przyrody i jakości środowiska

Zbigniew Mirek

Kulturowe i etyczne aspekty ochrony przyrody

Ks. Maciej Ostrowski

Ekologia kulturowa – inspiracja Encykliki Papieża Franciszka „Laudato si”

Ks. Stanisław Nabywaniec

Głos w dyskusji w panelu „Kulturowe i etyczne aspekty ochrony krajobrazu, przyrody i jakości środowiska” / Voice in discussion in the panel “Cultural and ethical aspects of landscape, nature and environment quality protection”

Zbigniew Myczkowski

Sacrum-profanum-centrum w krajobrazie

Panel 8 – Wpływ gospodarki pastersko-hodowlanej na zasoby przyrodnicze i krajobraz

Zbigniew Mirek

Wpływ gospodarki pastersko-hodowlanej na zasoby przyrodnicze i krajobraz

Andrzej Drożdż

Znaczenie pasterstwa dla ochrony krajobrazu i gospodarki górskiej

Marian Szewczyk

Bioróżnorodność na łąkach i pastwiskach w programach rolnośrodowiskowych

Panel 9 – Regionalne strategie rozwoju a ochrona bieszczadzkiej przyrody

Wojciech Wdowik

Problemy wyznaczania terenów pod zabudowę w projekcie planu ochrony Obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001

Panel 10 – Najważniejsze cele ochrony w parkach narodowych i zagrożenia ich realizacji

Józef Partyka

Najważniejsze cele ochrony w parkach narodowych i zagrożenia ich realizacji

Panel 11 – Model udostępniania górskich parków narodowych

Józef Partyka

Model udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego

Krystyna Popko-Tomasiewicz

Model udostępniania górskich parków narodowych dla turystyki – na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego

Panel 12 – Bariery prawne ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego

Stefan Gawroński

Garść refleksji o przyrodzie i środowisku przyrodniczym w świetle powszechnie używanych definicji

Prace oryginalne

Tomasz Winnicki

Ochrona procesów naturalnych i wtórnej sukcesji zbiorowisk roślinnych na połoninach w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Stanisław Kucharzyk, Adam Szary

Wstępna analiza dynamiki roślinności reglowych muraw bliźniczkowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Henryk Klama

Znaczenie parków narodowych dla ochrony flory wątrobowców w Polsce

Stanisław Kucharzyk

Znaczenie parków narodowych dla ochrony lasów naturalnych – problemy do dyskusji

Zbigniew Dzwonko

Znaczenie starych lasów dla ochrony różnorodności biotycznej – potrzeba ich badań i inwentaryzacji

Stanisław Kucharzyk, Adam Szary

Zmiany runa buczyny karpackiej na stałych powierzchniach badawczych we wschodniej części Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Leszek Bujoczek, Emilia Baraniewicz, Jan Banaś, Stanisław Zięba

Martwe drewno w buczynach objętych ochroną ścisłą uroczyska „Rozsypaniec” w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Jan Holeksa, Maria Wojterska, Marek Kasprowicz

Rozmieszczenie parków narodowych a możliwości ochrony pełnego zróżnicowania siedlisk leśnych w Polsce

Zbigniew Głowaciński

Parki narodowe – ich znaczenie dla ochrony fauny

Kajetan Perzanowski

Znaczenie parków narodowych jako “stepping stones” w obrębie korytarzy migracyjnych dużych ssaków

Anna Gorzelewska, Magdalena Moska, Bartosz Pirga, Agnieszka Piróg

Diet of the wolf Canis lupus (Linnaeus, 1758) in the Bieszczady Mountains, Poland / Dieta wilka Canis lupus (Linnaeus, 1758) w Bieszczadach, Polska

Joanna Żelazna-Wieczorek, Piotr Knysak

Okrzemki (Bacillariophyta) źródła na Przełęczy Goprowskiej (Bieszczadzki Park Narodowy) w ocenie wpływu ruchu turystycznego

Mateusz Rybak, Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska

Występowanie okrzemek z rodzaju Psammothidium Bukhtiyarova & Round i wybranych gatunków z rodzaju Achnanthidium Kütz. w potokach bieszczadzkich

Marek Drewnik, Kazimierz Krzemień, Ryszard Prędki, Bartłomiej Rzonca, Stefan Skiba, Mirosław Żelazny

Znaczenie parków narodowych dla ochrony naturalnych procesów geomorfologicznych, hydrologicznych i glebotwórczych

Mateusz Stolarczyk, Wanda Pietruszka, Magdalena Gus, Marek Drewnik

Wpływ odwodnienia na właściwości glebowej materii organicznej na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie)

Mateusz Stolarczyk, Magdalena Gus, Łukasz Jelonkiewicz

Zmiany we właściwościach chemicznych gleb torfowych wskutek odwodnienia na przykładzie Tarnawy Wyżnej (Bieszczady Zachodnie)

Doniesienia i notatki

Robert Kościelniak, Piotr Chachuła, Joanna Kozik

Sclerophora coniophaea – bardzo rzadki w Europie Środkowej porost odszukany ponownie w Bieszczadach

Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Marian Wolanin, Agata Stadnicka-Futoma, Paweł Marciniuk, Jolanta Marciniuk

Nowe dane do rozmieszczenia gatunków z rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Bieszczadach

Tomasz Olbrycht, Monika Kucharska

Pierwsze stwierdzenie Sitaris muralis (Forster, 1771) (Coleoptera, Meloidae) na Pogórzu Przemyskim

Marek Holly

Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera – Rhysodidae) wykazany ze Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Adam Leń

Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2016

Wskazówki dla autorów
 spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
Kamera internetowa
  • Widok na Tarnicę
  • Widok na Wielką Rawkę
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2022 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer