PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe    Monografie Bieszcz.    Roczniki Bieszcz. Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie, t. 19

Panel PL SK maly.jpg
Info:

Wyd. naukowe arrow Roczniki Bieszcz. arrow Roczniki Bieszczadzkie, t. 19Roczniki Bieszczadzkie, t. 19


Cena: PLN 0.00


Produkt dostępny po opłaceniu kosztów przesyłki.

Stanisław Kucharzyk, Maciej Augustyn

Stosunki gospodarcze we wsiach Bukowiec i Beniowa w końcu XIX wieku, w świetle opinii anonimowego rzeczoznawcy

 

Jan Zarzycki

Sposób użytkowania gruntów w przeszłości (XIX i koniec XX w.) jako czynnik kształtujący aktualny stan roślinności łąkowej w paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki)

 

Platon Tretiak, Iryna Pozynycz, Anastasia Sawitska

Sukcesja wtórna lasów mieszanych na Wyżynie Podkarpackiej (Ukraina)

 

Edward Marszałek

Gospodarka leśna w karpackiej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i jej wpływ na ochronę przyrody

 

Jan Bodziarczyk, Maksymilian Ramut

Struktura oraz stan zdrowotny populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. w lasach gospodarczych Bieszczadów

 

Beata Barabasz-Krasny, Anna Sołtys-Lelek

Wstępne badania nad rozmieszczeniem krytycznych taksonów z rodzaju Crataegus L. i Rosa L. na odłogach Pogórza Przemyskiego

 

Adam Szary

Dynamika dzwonka piłkowanego Campanula serrata i innych gatunków zielnych na powierzchniach doświadczalnych w obszarze dolin Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

Tomasz Kowalczyk

Interesujące gatunki roślin naczyniowych Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Bieszczady Zachodnie)

 

Adam Stebel

Kilka nowych gatunków mchów z Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski, Karpaty Zachodnie)

 

Adam Stebel, Grzegorz Vončina

Nowe dane do rozmieszczenia mchów zbiorowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae w polskiej części Karpat

 

Robert Kościelniak

Nowe i rzadkie gatunki porostów Lichenes w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie – część XI

 

Anna Bochynek, Anna Drozdowicz

Martwe drewno jako mikrosiedlisko śluzowców w wybranych zbiorowiskach leśnych polskich Karpat

 

Zbigniew Głowaciński

Karpackie kręgowce Vertebrata w świetle kryteriów czerwonej księgi

 

Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, Aleksandra Wołoszyn-Gałęza

Użytkowanie terenów otwartych i zalesionych przez żubry należące do zachodniej subpopulacji w Bieszczadach

 

Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak

Wpływ czynników antropogenicznych na faunę karpackich dopływów Wisły

 

Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak

Ekspansja okonia Perca fluviatilis L. w Bieszczadzkim Parku Narodowym

 

Jerzy Pawłowski

Karpaty polskie jako ostoja i azyl zagrożonych gatunków bezkręgowców

 

Agnieszka Artemiuk, Rafał Łopucki

Fauna motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) zbiorowisk łąkowych Obwodu Ochronnego Huta Krempska w Magurskim Parku Narodowym

 

Marek Nowosad

Wpływ zagospodarowania terenu na klimat lokalny, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich

 

Tomasz Staszewski, Piotr Kubiesa, Małgorzata Malawska

Wykorzystanie substancji śladowych do oceny zagrożenia środowiska w Bieszczadzkim Parku Narodowym

 

Janusz Siwek, Bartłomiej Rzonca, Eliza Płaczkowska, Joanna Plenzler, Barbara Jaśkowiec

Aktualne kierunki badań hydrologicznych w Bieszczadach Wysokich

 

Elżbieta Gorczyca, Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień, Dominika Wrońska-Wałach

Stan badań geomorfologicznych w Bieszczadach

 

Robert Stopka

Geomorfologiczne skutki działalności bobra europejskiego Castor fiber w dolinie górnego Sanu

 

Stefan Skiba, Andrzej Kacprzak, Wojciech Szymański, Łukasz Musielok

Walory przyrodnicze górskich gleb rumoszowych

 

Oksana Maryskevych, Iryna Shpakivska

Wpływ użytkowania pasterskiego na właściwości gleb w Beskidach Skolskich (ukraińska część Karpat Wschodnich)

 

Urszula Forczek-Brataniec, Paulina Nosalska

Krajobraz widziany z bieszczadzkich dróg – studium i koncepcja ochrony walorów widokowych

 

Doniesiena i notatki

Anna Klasa, Andrzej Palaczyk

Pierwsze doniesienie o występowaniu mączlików (Aleyrodidae, Hemiptera) na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

Adam Stępień, Ihor Kozak, Hanna Kozak

Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno-krajobrazowego – na przykładzie nieistniejącej cerkwi w Beniowej (Bieszczady Zachodnie)

 

Adam Leń

Kronika wydarzeń Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2010

 

Wskazówki dla autorów
 spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
Kamera internetowa
  • Widok na Tarnicę
  • Widok na Wielką Rawkę
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2022 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer