spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN

Regulamin
19.04.2011.

 Ustrzyki Górne, 30.12.2011 r.

Zarządzenie nr 54/2011

 

Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych,
z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych

Na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. Nr 151 z 2009 r., poz. 1220 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się miejsca i trasy udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz sposoby ich udostępniania i maksymalną liczbę osób mogących wchodzić na poszczególne trasy, w kompleksy górskie bądź przebywać w danym miejscu – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zasady udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych i turystycznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Z dniem 2 stycznia 2012 r. traci moc Zarządzenie Nr 16/2011 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie opłat i regulaminu zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego obowiązujących w sezonie turystycznym 2011/2012.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 roku.


Zał. nr 1

Do zarządzenia nr 54/2011 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego
z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 30 grudnia 2011 roku,
w sprawie udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych

Udostępniane Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszary ochrony ścisłej i czynnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

100 osób

2

Terenowa Stacja Badawcza w Wołosatem

11 osób

Udostępniane Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonują oznakowane obiekty liniowe – ścieżki przyrodnicze i historyczno-przyrodnicze. Ścieżki przyrodnicze i historyczno-przyrodnicze udostępnione są do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej. Obowiązuje zakup biletu wstępu na ścieżkę w punkcie informacyjno-kasowym. Obowiązują limity osób wchodzących w ciągu doby w kompleks górski lub na poszczególne ścieżki.

Lp.

Nazwa i przebieg udostępnianej do zwiedzania ścieżki przyrodniczej

Maksymalna liczba osób mogących wejść na ścieżki w ciągu doby

1

Ścieżka historyczno –przyrodnicza „Wołosate – Tarnica”

Oddziały o numerach: 1/181, 1/182, 1/168, 1/167, 1/162.

Ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo” Oddziały o numerach:

1/2, 1/3, 1/9, 1/96, 1/97, 1/98, 1/100, 1/105, 1/106, 1/107, 1/12.

Ścieżka przyrodnicza „Rozsypaniec-Krzemień”

Oddziały o numerach: 1/150, 1/136, 1/137, 1/138, 1/140, 1/146, 1/156, 1/157, 1/158, 1/180, 1/181).

Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch”

Oddziały o numerach: 1/133, 1/130, 1/129, 1/123, 1/174, 1/176, 1/164, 1/163.

2100 (łącznie ze szlakami turystycznymi)

2

Ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki – Smerek”

Oddziały o numerach: 2/132, 2/124, 2/121, 2/123, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126,. 2/165, 2/164, 2/162, 2/189.

Ścieżka przyrodnicza „Połonina Wetlińska”

Oddziały o numerach: 2/191, 2/190, 2/189, 2/186, 2/116, 2/175, 2/166, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85, 2/172, 2/171, 2/170, 2/169, 2/168.

Ścieżka przyrodnicza - „Przełęcz Orłowicza-Jaworzec”

Oddziały o numerach:2/132, 2/146, 2/147, 2/157, 2/158, 2/159.

1100 osób w rejonie Smereka

1900 osób w rejonie Połoniny Wetlińskiej (łącznie ze szlakami turystycznymi

3

Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”

Oddziały o numerach: 2/67, 2/66, 2/65, 2/26, 2/22, 2/16, 2/14, 2/11, 2/12, 2/10, 2/70, 2/69, 1/24, 1/25, 1/26

Ścieżka przyrodnicza - Połonina Caryńska (w kierunku Przysłupia i Bereżek)

Oddziały o numerach: 2/44, 2/39, 2/38, 2/36, 2/37, 2/33, 2/1.

1100 osób (łącznie ze szlakami turystycznymi)

4

Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka” – łącznie z Działem

Oddziały o numerach: 1/237, 1/239, 1/244, 1/243, 1/237, 1/236, 1/232, 1/234, 1/229, 2/86, 2/91, 2/244, 1/233, 2/18, 1/231, 2/70, 1/242 2/210, 2/209, 2/208, 2/207, 2/206, 2/205, 2/204, 2/95, 2/94, 2/93, 2/92, 2/91, 1/244.

Ścieżka przyrodnicza „Jawornik-Paportna-Rabia Skała-Krzemieniec-Wielka Rawka”

Oddziały o numerach: 2/212, 2/236, 2/237, 2/239, 2/240, 2/244, 2/250, 2/252, 2/254, 2/255, 2/256, 2/260, 2/266, 2/274, 2/275, 2/276, 2/277, 2/278, 2/280.

1200 osób (łącznie ze szlakami turystycznymi)

5

Ścieżka historyczno–przyrodnicza „W dolinie górnego Sanu”

Oddziały o numerach: 1/280, 1/36, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/61, 1/69, 1/76, 1/75, 1/74, 1/83, 1/86, 1/87, 1/88

1350 osób (łącznie ze szlakami turystycznymi)

6

Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne –Wołosate”

Oddziały o numerach: 1/217, 1/135, 1/185

15 osób (w grupach co 30 min)

7

Ścieżka przyrodnicza „Jaworniki”

Oddziały o numerach: 2/109, 2/110, 2/111.

30 osób (2 grupy po 15 osób)

8

Ścieżka historyczno-dendrologiczna w Berehach Górnych

Oddziały o numerach: 1/242, 2/24, 2/70, 2/68, 2/67, 2/89, 2/84, 2/85, 2/90.

15 osób (w grupach co 30 minut)

10

Ścieżka przyrodnicza po torfowisku wysokim w Tarnawie Niżnej

Oddziały o numerach 1/254b, 253b, c; 252a, b, c.

15 osób (w grupach co 30 minut)

11

Ścieżka przyrodnicza „W dolinie potoku Zwór”

Oddziały o numerach: 1/97, 1/98, 1/99.

w fazie projektowania

12

Obiekty służące edukacji

a) Ośrodek Naukowo Dydaktyczny wraz z Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych

b) Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach

c) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach

 


Udostępniane Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach turystycznych

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonują:

 • oznakowane obiekty liniowe: szlaki turystyczne, ścieżki spacerowe, trasy do jazd bryczkami konnymi, szlaki rowerowe, szlaki konne, trasy wędrówek na nartach śladowych,
  ski-tourowych i rakietach śnieżnych;
 • obiekty punktowe: miejsca odpoczynku, parkingi, pola namiotowe i campingi, miejsca noclegowe, wyciąg narciarski, sklep i bar.

Ciągi liniowe oznakowanych tras udostępnione są do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej. Obowiązuje zakup biletu wstępu w punkcie informacyjno-kasowym. Obowiązują limity osób wchodzących w ciągu doby w kompleks górski lub na poszczególne trasy.

Lp.

Nazwa i przebieg trasy/miejsca udostępnianego do zwiedzania

Maksymalna liczba osób mogących wejść na trasy w ciągu doby

1

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie grupy górskiej Tarnicy i Halicza

Udostępniana jest poprzez 4 wejścia (punkty kontrolne), gdzie sprzedawane są bilety. Turyści docierają do 5 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie.

Szlak: Wołosate -Tarnica (oddziały:1/181, 1/182, 1/168, 1/167, 1/162)

Szlak: Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch-Siodło pod Tarnicą (oddziały: 1/133, 1/130, 1/129, 1/123, 1/174, 1/176, 1/164, 1/163

Szlak: Pszczeliny-Bukowe Berdo-Krzemień-Siodło pod Tarnicą (oddziały: 1/96, 1/97, 1/98, 1/100, 1/105, 1/106, 1/107, 1/12

Szlak: Muczne-Bukowe Berdo: (oddziały: 1/2, 1/3, 1/9)

Szlak: Wołosate-Rozsypaniec-Halicz-Siodło pod Tarnicą (oddziały: 1/150, 1/136, 1/137, 1/138, 1/140, 1/146, 1/156, 1/157, 1/158, 1/180, 1/181)

2100 osób (łącznie ze ścieżkami przyrodniczymi)

2

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Wetlińskiej i Smreka

Udostępniana jest poprzez 7 wejść (punkty kontrolne), gdzie sprzedawane są bilety. Turyści docierają do 3 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie.

Szlak: Przełęcz Orłowicza-Stare Sioło (oddziały: 2/191, 2/190, 2/189)

Szlak: Przełęcz Orłowicza-Krysowa –Jaworzec (oddziały: 2/132, 2/147, 2/146, 2/161, 2/160, 2/159, 2/158, 2/157, 2/156)

Szlak: Camping Górna Wetlinka-Połonina Wetlińska

(oddziały: 2/172, 2/171, 2/169, 2/168)

Szlak: Przełęcz Orłowicza-Suche Rzeki (oddziały: 2/132, 2/124, 2/121, 2/123, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126)

Szlak: Przełęcz Wyżna -Połonina Wetlińska (oddziały: 2/170, 2/169, 2/168, 2/166)

Szlak: Berehy Górne-Połonina Wetlińska-Przełęcz Orłowicza (oddziały: 2/186, 2/116, 2/175, 2/166, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85)

Szlak: Smerek wieś-Smerek (1222 m)-Przełęcz Orłowicza (oddziały: 2/165, 2/164, 2/162, 2/189, 2/132)

1100 osób w rejonie Smereka

1900 osób w rejonie Połoniny Wetlińskiej (łącznie ze ścieżkami przyrodniczymi)

3

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Caryńskiej

Udostępniana jest poprzez 4 wejścia - punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring); turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Ustrzyki Górne-Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 2/12, 2/10, 2/11, 2/14, 2/16, 2/22, 2/26, 2/65)

Berehy Górne-Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 2/67, 2/66, 2/65)

Przełęcz Przysłup-Połonina Caryńska (1237 m) (oddziały: 2/44,2/36, 2/39, 2/38, 2/282, 2/281)

Wyżniański Wierch-Połonina Caryńska (oddziały: 2/24, 2/25, 2/26, 2/70, 2/69, 2/65)

1100 osób (łącznie ze ścieżkami przyrodniczymi)

4

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Wielkiej i Małej Rawki (wraz z Wielkim Działem i pasmem granicznym)

Udostępniana jest poprzez 4 wejścia - punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring); turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie.

Szlak: Ustrzyki Górne-Wielka Rawka (oddziały: 1/237, 1/236, 1/232, 1/231, 1/234, 1/229, 1/227, 1/233, 2/18)

Szlak: Przełęcz Wyżniańska-Mała Rawka-Wielka Rawka

(oddziały: 2/70, 2/91, 2/86, 1/242, 1/243, 1/244, 1/239, 1/237)

Szlak: Wetlina-Dział-Mała Rawka (oddziały: 2/210, 2/209, 2/208, 2/207, 2/206, 2/205, 2/204, 2/95, 2/94, 2/93, 2/92, 2/91, 1/244)

Szlak: Wetlina-pasmo graniczne-Wielka Rawka (oddziały: 2/274-2/278, 2/266, 2/260, 2/252, 2/254, 2/255, 2/256, 2/250, 2/244, 2/243, 2/240, 2/239, 2/238, 2/237, 2/236, 2/212, 1/237)

1200 osób (łącznie ze ścieżkami przyrodniczymi)

5

Ścieżki spacerowe

a) wokół Ustrzyk Górnych (oddziały: 1/132-1/133)

b) Tarnawa-Dźwiniacz (oddziały: 1/262-1/268)

c) w Bukowcu (oddziały: 1/281a, c; 1/280c)

d) w Beniowej (oddziały: 1/274b, c, d)

200 osób dla każdej ścieżki

6

Trasy przeznaczone do jazd bryczkami konnymi

a) Tarnawa-Dźwiniacz 1/262-1/268

b) Tarnawa-Bukowiec (droga publiczna)

c) Bukowiec- Dol. Potoku Niedźwiedzi) 1/36, 1/48-50, 1/59, 1/274, 1/58, 1/61, 1/69, 1/73, 1/76, 1/78

d) Bukowiec-Beniowa-Bukowiec 1/281, 1/280, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/59, 1/56, 1/50, 1/48, 1/36

e) Wołosate- 4 km odcinek drogi w kierunku Przełęczy Bukowskiej

(1/183, 1/182, 1/181, 1/180, 1/156, 1/157, 1/158)

f) Wołosate - Ustrzyki Górne (wzdłuż drogi publicznej)

g) Wołosate – 2 km trasa w oddziale 1/180

Nie określa się

7

Szlaki rowerowe

a) Bereżki-Ustrzyki Górne-Berehy Górne-Wetlina (droga wojewódzka)

b) Berehy Górne – Nasiczne (droga powiatowa)

c) Ustrzyki Górne-Wołosate (droga wojewódzka)

d) Tarnawa-Bukowiec (droga powiatowa)

e) Nasiczne – Przysłup Caryński (droga gminna)

f) Trasa Bukowiec-Beniowa-Bukowiec

1/281, 1/280, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/59, 1/56, 1/50, 1/48, 1/36,

g) Trasa Tarnawa-Dźwiniacz _tarnawa

1/262-1/268

1000 osób

8

Szlaki konne

a) Odcinki szlaku konnego Wołosate-Wołosate (mała pętla) Oddziały o numerach: 1/184, 1/183, 1/182, 1/181, 1/180

40 osób

 

b) Odcinki szlaku konnego: Wołosate-Ustrzyki Górne-Berehy Górne Oddziały o numerach: 1/182, 1/183, 1/184, 1/185, 1/135, 1/213, 1/217, 1/218, 1/223, 1/226, 1/27, 1/229, 2/18, 2/19, 2/23, 2/24, 2/70, 2/86, 2/87, 2/89

40 osób

 

c) Odcinki szlaku konnego: Berehy Górne-Wetlina Oddziały o numerach: 2/90, 2/170, 2/171, 2/172, 2/173, 2/174, 2/181, 2/182, 2/185, 2/188, 2/187, 2/189, 2/132, 2/124, 2/123, 2/121, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126

30 osób

 

d) Odcinki szlaku konnego: Wetlina-Przełęcz Orłowicza-Suche Rzeki Oddziały o numerach: 2/188, 2/187, 2/189, 2/132, 2/124, 2/123, 2/121, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126

15 osób

 

e) Odcinki szlaku konnego: Ustrzyki Górne-Bereżki Oddziały o numerach: 1/97, 1/96, 1/95, 1/134, 1/133, 1/132, 2/5, 2/4, 2/3

30 osób

 

f) Odcinki szlaku konnego: Łokieć-Tarnawa-Bukowiec-Beniowa Oddziały o numerach: 1/273-1/249, 1/282, 1/281, 1/280, 1/179, 1/278, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/59, 1/56, 1/50, 1/48, 1/36.

40 osób

 

g) Odcinki szlaku konnego, Nasiczne-Przełęcz Przysłup-Bereżki Oddziały o numerach: 2/289, 2/288, 2/287, 2/285, 2/281, 2/33, 2/1

20 osób

9

Trasy wędrówek na nartach śladowych, ski-tourowych i rakietach śnieżnych

1. Odcinki wzdłuż szlaków pieszych

a) Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Siodło pod Tarnicą –Tarnica -Wołosate,

b) Przełęcz Wyżna - Połonina Wetlińska (schronisko) - Brzegi Górne,

c) Wetlina-Przełęcz Orłowicza- Połonina Wetlińska (schronisko).

2. Inne trasy

a) spacerowe narciarskie trasy biegowe wokół Wetliny (oddziały: 2/191, 2/188, 2/185, 2/182, 2/279)

b) spacerowa trasa narciarska w Wołosatem (oddział 180)

c) spacerowe trasy narciarskie w obwodzie ochronnym Tarnawa

oddziały 1/262-1/268

100 osób dla każdej trasy

10

Miejsce odpoczynku

Rejon „źródełka pod Tarnicą” (funkcjonuje jednocześnie jako sezonowy posterunek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) Oddziały o numerach: 1/124, 1/150

25 osób

11

Parkingi

Parking 1 szt. (w Brzegach Górnych) dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych

250 osób

 

Parking 1 szt. (na Przełęczy Wyżniańskiej) dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych Oddział o numerze: 2/70k

250 osób

 

Parking 1 szt. (w dolinie Rzeczycy) dla 20 samochodów osobowych Oddział o numerze: 1/18c

100 osób

 

Parking 1 szt. (w dolinie Terebowca) dla 40 samochodów osobowych Oddział o numerze: 1/129l

200 osób

 

Parking 1 szt. w Ustrzykach Górnych - dla 6 autobusów oraz 60 samochodów osobowych Oddział o numerze: 1/217b

500 osób

 

Parking 1 szt. (w Bereżkach) dla 20 samochodów osobowych Oddział o numerze: 2/1r

100 osób

 

Parking 1 szt. (Wołosate) dla 5 autobusów i 60 samochodów osobowych Oddział o numerze: 1/182m

500 osób

 

Parking 1 szt. (Bukowiec) dla 30 samochodów osobowych Oddział o numerze: 1/280c

150 osób

 

Parking 1 szt. (na Campingu „Górna Wetlinka”) dla 3 autobusów i 30 samochodów osobowych Oddział o numerze: 2/172

250 osób

 

Parking 1 szt. dla zwiedzających kompleks torfowisk w Tarnawie Niżnej Oddział o numerze 1/253bc

100 osób

12

Pola namiotowe i campingi

Pole namiotowe i camping 1 szt. „Górna Wetlinka”

250 osób

 

Pole namiotowe 1 szt. w Berehach Górnych

100 osób

 

Pole namiotowe 1 szt. w Bereżkach

100 osób

13

Miejsca noclegowe

Noclegi w Tarnawie Niżnej- baza „Nad Roztokami”

40 osób

Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach

15 osób

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach

25 osób

Terenowa Stacja Badawcza w Wołosatem

11 osób

Noclegi w Wołosatem- „Pod Tarnicą”

55 miejsc

Noclegi w Ustrzykach Górnych- „Biały”

56 miejsc

14

Wyciąg narciarski

Rekreacyjny wyciąg narciarski 1 szt. w Ustrzykach Górnych)

100 osób

15

Sklep spożywczy w Wołosatem

Bar w Wołosatem

 

Zał. nr 2

Do zarządzenia nr 54/2011 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego
z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 30 grudnia 2011 roku, w sprawie udostępniania
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych

Zasady udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego

w celach edukacyjnych i turystycznych

Niniejszy zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, opracowano w oparciu o wybrane przepisy:

 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. Nr 151 z 2009 r., poz. 1220 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r., w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 91, poz. 765);
 • rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 19 listopada 1996 r., w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. nr 144, z dnia 11 grudnia 1996 r., poz. 664);
 • rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 3 listopada 1999 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. nr 93 z dnia 20 listopada 1999 r., poz. 1068).

1. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz ścieżek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu. Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych, pomiędzy 27 kwietnia a 11 listopada 2012 roku, pobierane są opłaty w punkach informacyjno - kasowych. Wysokość opłat określa cennik będący odrębnym załącznikiem. Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku bądź udostępnianie obszaru ścieżki przyrodniczej jest paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować do kontroli. W przypadku braku obsługi na punkcie informacyjno - kasowym, zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku lub ścieżki przyrodniczej.

2. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wyłącznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych.

3. Turystyka konna dozwolona jest po specjalnie oznakowanych trasach dla turystyki konnej. Obowiązują następujące zasady dotyczące poruszania się konno na terenie Parku:

 • szlaki konne w BdPN są przeznaczone głównie dla poruszania się na koniach będących własnością Parku;
 • w zakresie ściśle ograniczonym (limitowanym) dyrektor Parku może udostępnić szlaki konne dla stadnin z otuliny BdPN.

Wysokość opłat za jazdy konne określa cennik będący odrębnym załącznikiem.

4. W Bieszczadzkim Parku Narodowym wyznaczono trasy do jazd bryczkami konnymi (będącymi własnością Parku). Za przejazd bryczką pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa cennik będący odrębnym załącznikiem. Trasy do w/w jazd mają następujący przebieg:

 • Tarnawa Niżna –Dźwiniacz;
 • Tarnawa Niżna – Bukowiec (droga publiczna);
 • Bukowiec – Dol. Potoku Niedźwiedziego;
 • Bukowiec – Beniowa – Bukowiec;
 • Wołosate – odcinek drogi (częściowo publicznej) w kierunku Przełęczy Bukowskiej (4 km);
 • Wołosate – Ustrzyki Górne (wzdłuż drogi publicznej);
 • Wołosate – trasa przez tereny łąkowo - pastwiskowe w oddziale 180 (2 km).

5. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz (po wykupieniu biletu wstępu na szlak) po odpowiednio oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu.

6. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych:

 • Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch – Siodło pod Tarnicą –Tarnica –Wołosate;
 • Przełęcz Wyżna – Połonina Wetlińska (schronisko) – Brzegi Górne;
 • Wetlina – Przełęcz Orłowicza – Połonina Wetlińska (schronisko);

oraz na innych trasach:

 • spacerowe, narciarskie trasy biegowe wokół Wetliny;
 • spacerowa trasa narciarska w Wołosatem;
 • spacerowe trasy narciarskie w obwodzie ochronnym Tarnawa.

7. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN:

 • Pole namiotowe w Bereżkach;
 • Pole namiotowe w Berehach Górnych;
 • Camping Górna Wetlinka.

Za korzystanie z pola namiotowego pobierane są opłaty, których wysokość określa odrębny załącznik.

8. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie na parkingach wyznaczonych przez BdPN:

 

 • Ustrzyki Górne,
 • Wołosate,
 • Wyżniański Wierch,
 • Berehy Górne,
 • Bukowiec,
 • W dolinie Terebowca,
 • W dolinie Rzeczycy,
 • Bereżki przy polu biwakowym – w czasie jego funkcjonowania,
 • W obrębie kompleksu Kampingu Górna Wetlinka,
 • Przy torfowisku wysokim w Tarnawie Wyżnej,
 • Przełęcz Wyżna i Ustrzyki Górne (parkingi Gminy Lutowiska 

Za korzystanie z parkingu pobierane są opłaty, których wysokość określa odrębny załącznik.

9. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez BdPN:

 • Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem,
 • Noclegi w Tarnawie Niżnej- baza „Nad Roztokami”
 • Noclegi w Wołosatem- „Pod Tarnicą”,
 • Noclegi w Ustrzykach Górnych- „Biały”,
 • Camping Górna Wetlinka,
 • Wiata ogniskowa przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach,
 • Wiata ogniskowa w Ustrzykach Górnych,
 • Wiata ogniskowa na polu namiotowym w Bereżkach,
 • Wiata ogniskowa w dolinie Terebowca (Ustrzyki Górne),
 • Wiata ogniskowa przy Stanica Konna w Tarnawie Niżnej,
 • Wiata ogniskowa na polu namiotowym w Berehach Górnych.

Regulamin korzystania z wiat ogniskowych oraz wysokość opłat określa odrębny załącznik.

10. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów, na obszarze Parku, dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją imprezy.

11. Górscy przewodnicy turystyczni posiadający ważną licencję BdPN wchodząc na teren Parku nie wnoszą opłat za wstęp na szlaki i udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych.

12. Organizator imprez turystycznych zobowiązany jest do zapewnienia udziału przewodnika górskiego w obsłudze grupy turystów powyżej 10 osób oraz odpowiada za bezpieczeństwo uczestników imprezy i przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie Parku.

13. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty. Wysokość opłat określa odrębny załącznik.

14. Ze względu na bezpieczeństwo turysty, w sezonie zimowym, zaleca się zgłosić planowaną trasę przejścia w stacjach ratunkowych GOPR.

15. Za wstęp do Parku w okresie od 2 stycznia do 26 kwietnia 2012 roku oraz od 12 listopada do 31 grudnia 2012 roku nie pobiera się opłat.

16. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wstępu, oraz do nakładania mandatów karnych są pracownicy Służby Parku i funkcjonariusze Straży Parku.

17. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego zabrania się:

 • zakłócania ciszy;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
 • połowu ryb i innych organizmów wodnych;
 • niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących roślin i grzybów i ich części;
 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
 • pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin, zwierząt i minerałów;
 • niszczenia obiektów dziedzictwa historycznego;
 • ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem dróg publicznych oraz szlaków, ścieżek i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • poruszania się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszania się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi;
 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi Parku prowadzącymi do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych;
 • uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania po rzekach i potokach znajdujących się w granicach parku narodowego;
 • naruszania ekosystemów Parku poprzez loty na motolotniach, lotniach, paralotniach i spadolotniach;
 • biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.
 • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
 • zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby – śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej;
 • prowadzenia bez zgody dyrektora Parku działalności handlowej.
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.

18. Nie przewiduje się udostępniania terenu Parku dla następujących celów:

 • sportowych, w tym narciarstwa zjazdowego (za wyjątkiem rekreacyjnego wyciągu w Ustrzykach Górnych);
 • amatorskiego połowu ryb;
 • lotów na lotniach, paralotniach, motolotniach i spadolotniach;
 • lotów latawców i skrzydeł do przemieszczania narciarzy;
 • wykonywania lotów samolotami, helikopterami i innymi środkami powietrznymi w celach turystycznych;
 • kajaków, pontonów i innego sprzętu pływającego.
 
spacer
monitoring.png
lawiny.jpg
ppn.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2017 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer