spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
CKPS
Opis programu
Projekty


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN arrow Opis programu

Opis programu
02.10.2009.
FE_IS.png

Celem Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl . Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. właściwym ministrom. Instytucją Pośredniczącą, która jest odpowiedzialna za wdrażanie priorytetu V jest Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl Funkcję Instytucji Wdrażającej dla V osi priorytetowej pełni Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych www.ckps.lasy.gov.pl.

 
spacer
baner_rajd.jpg
baner_ppn.jpg
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
ppn.png
Infrastruktura i Środowisko
cin2000.jpg
logo-ms.png
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer