PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 

Mozliwość dzierżawy gruntów
18.03.2009.
Ustrzyki Górne, dn. 18.03.2009 r.

OGŁOSZENIE

Bieszczadzki Park Narodowy informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia gruntów na okres 3 lat, zgodnie z załączonym poniżej wykazem.

Dzierżawione grunty przeznaczone są na ekstensywne koszenie i/lub wypas. Dzierżawca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami użytkowania łąk i pastwisk obowiązujących w Bieszczadzkim Parku Narodowym a w szczególności:

  1. Dzierżawione powierzchnie powinny być koszone raz w roku.
  2. Ze względu na sezon lęgowy ptaków nie należy rozpoczynać koszenia przed 15 lipca.
  3. Należy unikać wykaszania całych płatów roślinności. Powinno się pozostawiać nieskoszone wyspy lub pasy jako schronienie dla fauny. Kosić należy od środka do zewnątrz.
  4. Skoszona biomasa winna być usunięta z powierzchni.
  5. Zakazuje się niszczenia i wycinania drzew zdrowych, uschniętych i chorych oraz usuwania wywrotów. Usunięcie wyżej wymienionych drzew może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody od wydzierżawiającego oraz wyasygnowaniu na koszt dzierżawcy pobranego drewna.
  6. Zakazuje się przyorywania, wałowania, budowania nowych systemów melioracyjnych, stosowania nawozów, ścieków i osadów ściekowych, pestycydów i herbicydów oraz dosiewania nasion traw.

Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu umowy.

Minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 136,00 zł brutto za 1 ha.

Wysokość czynszu dzierżawnego za lata następne będzie aktualizowana odpowiednio o roczny wskaźnik inflacji.

Opłata z tytułu czynszu dzierżawy będzie płatna do 15 listopada każdego roku kalendarzowego.

Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia podatku rolnego od podmiotu umowy bezpośrednio do organu podatkowego w terminie jego płatności zgodnie ze swym obowiązkiem wynikającym z przepisów ordynacji podatkowej.

Jedynym kryterium wyboru Dzierżawcy jest cena.

Oferty należy składać w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego , 38-714 Ustrzyki Górne 19 do dnia 10.04.2009 r., do godziny 10.00.

Informacji udziela: Leopold Bekier, tel. 0-13 461 06 10.

Grunty planowane do wydzierżawienia w roku 2009
(tereny łąkowo - pastwiskowe przeznaczone pod ekstensywne koszenie lub wypas)

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Pow [ha]

Nr KW

Wetlina

309

0,7700

 

310

3,7700

 

311

1,3100

 

312

4,7100

 

315

1,0900

 

316

4,6800

 

317

0,1900

 

334

3,2400

 

338

3,6900

 

Razem

23,4500

 

 

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Pow [ha]

Nr KW

Wołosate

365

2,0000

25 890

Razem

2,0000

 

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer