PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Nauka arrow Badania naukowe arrow Karta informacyjna o proponowanych badaniach w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Karta informacyjna o proponowanych badaniach w Bieszczadzkim Parku Narodowym
15.05.2008.

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

 

 1. Temat pracy
 2. Prowadzący badania w terenie, dla których mają być wydane zezwolenia imienne (imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, instytucja, adres, nr tel., email), 
 3. Liczba osób towarzyszących (komentarz - maksymalnie do 5 osób towarzyszących przy jednym zezwoleniu imiennym)
 4. Cel badań
 5. Przedmiot badań, założenia wstępne i stan rozpoznania tematu
 6. Przydatność wyników pracy do realizacji zadań statutowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w szczególności doskonalenia systemu ochrony przyrody, przydatność wyników w innej działalności
 7. Metoda pracy (komentarz- w opisie należy szczególnie uwzględnić wpływ metody badań na przyrodę parku narodowego. W przypadku pobierania próbek gleby, zbierania okazów roślin, zwierząt, grzybów lub podobnego materiału konieczne jest podanie planowanej ilości egzemplarzy, osobników pobieranych prób (próby jakościowe) oraz ścisłe określenie wielkości prób (w przypadku prób ilościowych), z uwzględnieniem miejsc poboru. W przypadku konieczności zebrania lub odłowu gatunków prawnie chronionych należy przedstawić stosowne zgody organów odpowiedzialnych zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody. Informujemy jednocześnie, że zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym wymienionych w art. 15 ust 1. Ustawy o ochronie przyrody - w tym na chwytanie, przetrzymywanie i zabijanie zwierząt kręgowych i bezkręgowców - może wydać jedynie Minister właściwy do spraw środowiska zgodnie z art 15. ust. 3 Ustawy).
 8. Miejsce, obszar prowadzenia badań
 9. Rozmieszczenie planowanych powierzchni badawczych i sposób ich oznaczenia (należy uzgodnić z Parkiem). W przypadku zakładania powierzchni czasowych podać termin ich likwidacji.
 10. Materiały zebrane w trakcie wykonywania pracy i ich przeznaczenie po zakończeniu badań (archiwum instytucji, zbiory muzealne instytucji, przekazanie materiałów i zbiorów do Bieszczadzkiego Parku Narodowego itp.)
 11. Czy zachodzi konieczność poruszania się poza wyznaczonymi szlakami i ścieżkami turystycznymi? Konieczność uzasadnić.
 12. Czy zachodzi konieczność wjazdu samochodem na drogi leśne w terenie badań? Jeśli tak to które, w jakim regionie. Konieczność uzasadnić (komentarz - generalnie zezwolenia na poruszanie się samochodem po drogach innych niż publiczne Dyrektor Parku wydaje w uzasadnionych  przypadkach na konkretne odcinki dróg - Suche Rzeki, Górny San, Caryńskie).
 13. Okres badań terenowych w bieżącym roku
 14. Planowany ogólny termin zakończenia pracy (łącznie z częścią kameralną)
 15. Forma zakończenia pracy, forma udostępnienia wyników Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu, sposoby okresowej informacji (wymagane jest sprawozdanie roczne) Dyrekcji Parku o przebiegu badań
 16. Przewidywana pomoc w badaniach ze strony Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 17. Inne ważne informacje mogące mieć wpływ na decyzję Dyrektora Parku
 18. Zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń określonych w „Zasadach udostępniania obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego do badań naukowych 
 19. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydania zezwolenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak odbiorców.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: : przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego na podstawie Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
10) podanie danych osobowych jest: dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi uzyskanie zgody.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.


 
Kierownik instytucji Prowadzący badania
   
data, podpis
   
data, podpis

Prosimy o przesłanie wniosku o wyrażenie zgody na badania: listownie na adres dyrekcji BdPN (Ustrzyki górne 19, 38-73 Lutowiska) oraz również w formie elektronicznej na adres skucharzyk@bdpn.pl 

Opracowano na podstawie zarządzenia nr 34 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie udostępnienia obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego do badań naukowych

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer