PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Regulamin dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy w 2008 r.
22.04.2008.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku   

Narodowego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i regulaminów obowiązujących w sezonie turystycznym 2008/2009.
 

REGULAMIN
DLA ZWIEDZAJĄCYCH BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

W Parku Narodowym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest chroniona.

Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określające zasady zachowania się zwiedzających w polskich parkach narodowych.

1. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz ścieżek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających. Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieżek przyrodniczych pomiędzy 26 kwietnia a 12 listopada 2008 r. pobierana jest opłata w punkach informacyjno-kasowych. Wysokość opłat zawiera cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W celu promowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze ścieżek przyrodniczych i podniesienia świadomości ekologicznej zwiedzających ustalono, iż wysokość opłat z tytułu udostępniania zasobów przyrodniczych na ścieżkach będzie niższa od opłat za wstęp do Parku.

2. Istnieje możliwość zakupienia biletów wejścia wielokrotnego - karnetów 4-dniowych. Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku bądź udostępnianie obszaru ścieżki przyrodniczej jest odpowiedni paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować do kontroli. W przypadku braku obsługi na punkcie informacyjno-kasowym, zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku lub ścieżki przyrodniczej.

3. Turystyka konna dozwolona jest po oznakowanych trasach turystyki konnej wyłącznie na koniach należących do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

4. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz po odpowiednio oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu.

5. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych relacji: Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch-Siodło pod Tarnicą-Wołosate, Przełęcz Wyżna-Połonina Wetlińska (schronisko)-Brzegi Górne, Wetlina-Przełęcz Orłowicza- Połonina Wetlińska oraz na narciarskich szlakach spacerowych wokół Wetliny i Wołosatego.

6. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wyłącznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych.

7. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu.

8. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN:

 •  
  • Pole namiotowe w Bereżkach,
  • Pole namiotowe w Berehach Górnych,
 • Camping Górna Wetlinka.

9. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN:

 • Ustrzyki Górne,
 • Wołosate,
 • Wyżniański Wierch,
 • Berehy Górne,
 • Bukowiec,
 • Bereżki na polu biwakowym – w czasie jego funkcjonowania.
 • Przełęcz Wyżna i Ustrzyki Górne (parkingi Gminy Lutowiska),

10. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez BdPN:

 • Pole namiotowe w Bereżkach,
 • Pole namiotowe w Berehach Górnych,
 • Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem,
 • Stanica Konna w Tarnawie Niżnej,
 • Hotelik nad Roztoką w Tarnawie Niżnej,
 • Schron turystyczny w Wołosatem,
 • Schron turystyczny w Ustrzykach Górnych,
 • Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach.

11. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów jest na obszarze Parku dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją imprezy

12. W Parku zabronione jest:

 • Zakłócanie ciszy, płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, łowienie ryb, niszczenie gniazd, nor i legowisk, zbieranie poroży, zbieranie dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, niszczenie drzew i krzewów,
 • Zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczanie wód powietrza i gleby. Śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej. Ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt pojemniki na odpadki nie są wykładane w obrębie szlaków turystycznych.
 • Schodzenie ze znakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych, poruszanie się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszanie się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi.
 • Palenie wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
 • Naruszanie ekosystemów przez osoby latające na motolotniach, lotniach, paralotniach i spadolotniach, ponieważ jest to umyślne płoszenie zwierząt kręgowych (ptaków i ssaków).
 • Niszczenie obiektów dziedzictwa historycznego.
 • Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach wewnętrznych Parku, za wyjątkiem tych prowadzących do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych.
 • Prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku działalności handlowej.
 • Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.

13. Organizator imprezy turystycznej powinien zapewnić udział górskiego przewodnika turystycznego (z aktualnymi uprawnieniami na teren Beskidów Wschodnich) w obsłudze grupy liczącej powyżej 10 osób.

14. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.

15. Ze względu na bezpieczeństwo turysty po letnim sezonie od 12.11.08 do 29.04.09 wychodząc na szlaki turystyczne lub ścieżki przyrodnicze w obszarze Parku, należy planowaną trasę do przejścia zgłosić w stacjach ratunkowych GOPR lub w leśniczówkach obwodów ochronnych. Zgłaszanie może być osobiste, telefoniczne lub w dowolny-lecz skuteczny sposób. Wykaz obwodów (leśnictw) wraz z tel. kontaktowymi podany jest na stronie internetowej www.bdpn.pl. Za wstęp do Parku w okresie od 12.11.08 do 29.04.09 nie pobiera się opłat.

16. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wstępu, oraz do nakładania mandatów karnych są funkcjonariusze Straży Parku.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

 
spacer
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer