PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN

Zmiana ogłoszenia w przetargu na remont muzeum
22.01.2021.
Lutowiska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774858
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bieszczadzki Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 18079217400000, ul. Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 610 650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, faks 134 610 650.
Adres strony internetowej (url): https://www.bdpn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 2)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 02.02.2021 r. do godziny 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 09.02.2021 r. do godziny 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data:02.02.2021, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data:09.02.2021, godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:a)(...) oraz- co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu ekspozycji muzealnych o tematyce przyrodniczej o powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 1000 m2 i obejmującej dostawę oraz montaż systemu składającego się z minimum 30 stanowisk edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zawierających eksponaty - spreparowane prawdziwe okazy przyrodnicze oraz wiernie odwzorowane prawdziwe rośliny i zwierzęta - wraz z ich rozmieszczeniem w przestrzeni wystawienniczej w formie dioram przyrodniczych, z planszami/gablotami z opisami i grafiką oraz modelami, z elementami multimedialnymi, systemem oświetlenie i dźwiękiem, eksponatami interaktywnymi, instalacją elektryczną i informatyczną organizacją stanowisk ekspozycyjnych wraz z ich zarządzaniem, oraz audio-przewodnikami w języku polskim i angielskim. b) Dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za wykonanie, kontrolę jakości i kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: (…..) - Minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie w specjalności: Kierownik projektu: osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu realizacją minimum 2 zamówień polegających na dostawie wraz z montażem interaktywnej wystawy edukacyjnej popularyzującej naukę, sztukę lub kulturę składającej się z co najmniej 30 stanowisk tematycznych (dioram z eksponatami, modeli, gablot z grafikami) o różnorodnej zasadzie działania w tym eksponaty multimedialne i mechaniczne, powierzchnia wystawiennicza min. 500 m2 (…..) Architekta wnętrz lub plastyka, posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe i doświadczenie polegające na tym, że osoba ta uczestniczyła w aranżacji wnętrz na potrzeby muzealne oraz w wykonaniu wiernych rekonstrukcji przestrzeni/fragmentów wnętrz historycznych w co najmniej jednej ekspozycji lub wystawy muzealnej o powierzchni co najmniej 500 m2 Grafika, posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe i posiadającą doświadczenie przy opracowywaniu wielkoformatowych kolaży ze zdjęć architektury i krajobrazu oraz opracowaniu kompleksowego systemu identyfikacji multimedialnej wystawy o powierzchni co najmniej 500 m2 obejmującej projektowanie interfejsów graficznych dotykowych urządzeń multimedialnych (….) „
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna i zawodowa. Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:a)(...) oraz- co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu ekspozycji muzealnych o tematyce przyrodniczej o powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 200 m2 i obejmującej dostawę oraz montaż systemu składającego się z minimum 30 stanowisk edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zawierających eksponaty - spreparowane prawdziwe okazy przyrodnicze oraz wiernie odwzorowane prawdziwe rośliny i zwierzęta - wraz z ich rozmieszczeniem w przestrzeni wystawienniczej w formie dioram przyrodniczych, z planszami/gablotami z opisami i grafiką oraz modelami, z elementami multimedialnymi, systemem oświetlenie i dźwiękiem, eksponatami interaktywnymi, instalacją elektryczną i informatyczną organizacją stanowisk ekspozycyjnych wraz z ich zarządzaniem, oraz audio-przewodnikami w języku polskim i angielskim. b) Dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za wykonanie, kontrolę jakości i kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: (…..) - Minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie w specjalności: Kierownik projektu: osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu realizacją minimum 2 zamówień polegających na dostawie wraz z montażem interaktywnej wystawy edukacyjnej popularyzującej naukę, sztukę lub kulturę składającej się z co najmniej 30 stanowisk tematycznych (dioram z eksponatami, modeli, gablot z grafikami) o różnorodnej zasadzie działania w tym eksponaty multimedialne i mechaniczne, powierzchnia wystawiennicza min. 200 m2 (…..) Architekta wnętrz lub plastyka, posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe i doświadczenie polegające na tym, że osoba ta uczestniczyła w aranżacji wnętrz na potrzeby muzealne oraz w wykonaniu wiernych rekonstrukcji przestrzeni/fragmentów wnętrz historycznych w co najmniej jednej ekspozycji lub wystawy muzealnej o powierzchni co najmniej 200 m2 Grafika, posiadającego wyższe wykształcenie kierunkowe i posiadającą doświadczenie przy opracowywaniu wielkoformatowych kolaży ze zdjęć architektury i krajobrazu oraz opracowaniu kompleksowego systemu identyfikacji multimedialnej wystawy o powierzchni co najmniej 200 m2 obejmującej projektowanie interfejsów graficznych dotykowych urządzeń multimedialnych (….) „
 
spacer
Nowości
Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer