PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch garaży wolnostojących
22.12.2020.

Ustrzyki Górne, dnia 22.12.2020 r.

Zn. spr.: DA.261.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 ,
e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na:

Dostawa wraz z montażem dwóch wolnostojących garaży przy dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

1. Przedmiot zamówienia:

1) dostawa 2 garaży blaszanych o parametrach każdy:

  • długość – 8 m
  • szerokość – 4 m
  • materiał – blacha drewnopodobna trapezowa w kolorze orzech o gr. min. 0,5 mm – mocowana do konstrukcji za pomocą wkrętów, kierunek przetłoczenia poziomy
  • dach – dwuspadowy (przód -tył ) o kącie nachylenia ok 9-10o, z blachy trapezowej w kol. 8017 z palet RAL
  • wysokość szczyt – ok. 3,9 m
  • wysokość ściany – ok. 3,15 m
  • brama – dwuskrzydłowa otwierająca się na boki, wyposażona w zamek na wkładkę (+ 2 komplety kluczy), rączkę, uchwyty na kłódkę, rygle (u góry i u dołu drzwi), umożliwiające zablokowanie jednego skrzydła o wymiarach wysokość 3,0m , szerokość 2,8m,
  • garaże maja posiadać obróbki balcharskie dachów, narożników ścian, rynny, rury spustowe

2) kompleksową usługę montażu garażu blaszanego (wraz z kotwiczeniem od razu po osadzeniu garażu) i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np. w skutek silnego wiatru).

3) konstrukcja stalowa (garaż blaszak) winien posiadać deklarację właściwości użytkowych.

4) garaże mają przylegać do siebie, musza posiadać niezależną od siebie konstrukcję nośną

2. Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 12.02.2021 r.

3. Okres gwarancji:

36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonania zamówienia

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

cena 100%

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana na dołączonym formularzu oferty wraz z przedmiarem, będącymi załącznikami do niniejszego zapytania.
Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące przedmiotu prac zgłoszone
po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia i nie będą wpływać na wartość wykonanej pracy.

6.Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do dnia 30.12.2020 r. godz.12.00.

6. Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r. godz.13.00.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Park powiadomi oferentów pisemnie.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Kamil Kowalczyk (tel. nr 724-750-017).

9. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

11. Płatność:

Po protokolarnym odbiorze wykonania zamówienia w terminie 14 dni

Załączniki:

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer