PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zapytanie cenowe na dostawę słomy
27.08.2020.

Ustrzyki Górne 27.08.2020

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8).

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 , e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenia zamówienia na: Dostawa słomy do Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w BdPN.

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa słomy w ilości 35 ton do Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w BdPN.

Parametry wymagane: słoma owsiana, pszenna lub żytnia, balotowana. Średnica balotu nie może przekraczać 120 cm. Towar zdrowy, o swoistym zapachu, wolny od żywych szkodników i pleśni. Produkt musi pochodzić ze zbiorów z sezonu 2020.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2019r.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%.

4. Sposób przygotowania oferty: oferta powinna być przygotowana na dołączonym formularzu oferty. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia zgłoszone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia .

5. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrekcja@bdpn.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do dnia 10.09.2020 r. godz.10.00.

6. Termin otwarcia ofert: dnia 10.09.2020 r. godz. 11.00.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Bieszczadzki Park Narodowy powiadomi oferentów pisemnie.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inż. Karolina Świderska (tel. 724- 750-051).

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Załączniki:

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer