PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Zmiana ogłoszenia o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów
15.06.2020.

Ustrzyki Górne, 15.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów położonych w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego

I. W „ogłoszeniu o rokowaniach w sprawie dzierżawy gruntów położonych w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego” z dnia 10.06.2020 roku (zn. spr. KDO.221.3.2020) punkt 4 otrzymuje brzmienie (fragment zmieniony zaznaczono kolorem żółtym):

4. możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach

W związku z negatywnym wynikiem zakończenia obydwu w/w przetargów, Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego ogłasza zamiar przeprowadzenia rokowań na dzierżawę część działki o numerze ewidencyjnym 619/6 (o powierzchni 8,00 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina, w gminie Cisna.

Udział w rokowaniach mogą brać osoby zainteresowane wydzierżawieniem w /w gruntu oraz posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Jako udokumentowanie w kryterium kwalifikacji i doświadczenia uznaje się dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje rolnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 poz. 109). Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy dołączyć do zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenia do rokowań należy składać w dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego (sekretariat), Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, do dnia 16 czerwca 2020 roku do godziny 1300 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rokowania na dzierżawę gruntów - nie otwierać przed dniem 19 czerwca 2020 roku, godz.1315 .

Pisemne zgłoszenia należy składać na formularzach będących załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

II. Punkt 7 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie (fragment zmieniony zaznaczono kolorem żółtym):

7. termin i miejsce wpłaty oraz wysokośći i zasady zwrotu zadatku

  1. Zadatek należy wnieść najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku do godziny 1300 . Dowód wniesienia zadatku przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem zgłoszeń.

III. Pozostałe punkty ogłoszenia pozostają bez zmian.

IV. Poprawione ogłoszenie zamieszczono poniżej.

Ogłoszenie ze zmianami

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer