PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu na realizację zabiegów rolnych na łąkach kośnych
08.06.2020.
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547673-N-2020
Data: 04/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bieszczadzki Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 18079217400000, ul. Ustrzyki Górne 19 , 38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 610 650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, faks 134 610 650.
Adres strony internetowej (url): www.bdpn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 7. Ekosystemy łąkowo-pastwiskowe o powierzchni 55,16 ha zlokalizowane w obwodach ochronnych Ustrzyki Górne i Wołosate, w obrębach ewidencyjnych Ustrzyki Górne i Wołosate. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Koszenie biomasy (trawy i inne rośliny zielne) zgodnie z opisem; wykonanie 22 ton siana wraz z ich transportem i ułożeniem w stodołach wskazanych przez BdPN; wykonanie 69 ton sianokiszonki wraz z ich transportem i ułożeniem w stodołach wskazanych przez BdPN; usunięcie pozostałej skoszonej biomasy i złożenie jej w miejscach wskazanych przez BdPN lub odbiór biomasy przez Wykonawcę (według zadeklarowanej ilości). 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77100000-1, 03000000-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-09-15 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 ilość odebranej i wywiezionej biomasy 40,00
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer