PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Fundacja PGE
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Współpraca PL-SK arrow Mikroprojekt Polska-Słowacja Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w ramach Programu Europejskiej arrow Umowa nr INT/EK/KAR/1/III/A/228

Umowa nr INT/EK/KAR/1/III/A/228
30.03.2020.

plsk2.jpg Mikroprojekt „Świat przyrody i kultury Karpat Wschodnich – wspólna promocja - lepsza ochrona”. Umowa nr: INT/EK/KAR/1/III/A/228 podpisana 06.03.2020 r.

Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji mikroprojektu: 01.03.2020 - 28.02.2021

Partner wiodący: Bieszczadzki Park Narodowy, strona internetowa: www.bdpn.pl

Partner projektu: Park Narodowy „Połoniny”, strona internetowa: http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/uvod.php

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy przygranicznymi parkami narodowymi oraz polsko-słowacką społecznością lokalną z terenu pogranicza w zakresie ochrony przyrody i kultury, wychowania ekologicznego i rozwoju turystyki edukacyjnej.

Poprzez wzmocnienie wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń z innymi współpracującymi parkami przygranicznymi, wspólne szkolenia edukacyjne, utworzenie polsko-słowackiego ogrodu edukacyjnego "Przyroda na wyciągnięcie ręki" przy szlaku transgranicznym (przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami) oraz promocję turystyki transgranicznej, wzrośnie poziom zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców oraz turystów odwiedzających obszar przygranicznych parków narodowych.

Główne działania przewidziane do realizacji:

1. Publikacje w różnych wersjach językowych: „Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny – osobliwości przyrodnicze i kulturowe” – wersje językowe: polska, słowacka i angielska.

2. Polsko-słowackie warsztaty fotograficzne z plenerem fotograficznym dla osób zajmujących się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz edukacją ekologiczną dotyczące wykorzystania fotografii do celów edukacyjnych i promocji w polsko-słowackiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie wraz z przeglądem diaporam i filmów przyrodniczych.

3. Przewodnik multimedialny „W dolinie górnego Sanu” – wersja polska i angielska, wraz z uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej o ścieżkę edukacyjną „Wędrówki po gwiezdnym niebie”

4. Spot edukacyjny dot. Osobliwości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polsko-słowackiej części MRB Karpaty Wschodnie w języku polskim i słowackim.

5. Polsko-słowacka oferta edukacyjna inspirująca do poznania dzikiego królestwa małego rysia (symbolu Bieszczadzkiego Parku Narodowego) i małego wilczka (symbolu Parku Narodowego Połoniny).

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 47 425,97 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć 97/100 EUR co stanowi 85% kosztów całkowitych mikroprojektu,

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 2 789,76 (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć 76/100) EUR co stanowi 5% kosztów całkowitych mikroprojektu.

Wkład własny wynosi: 5 579,53 (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 53/100) EUR co stanowi 10% kosztów całkowitych mikroprojektu i zostanie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer