PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu na dostawę z montażem infrastruktury turystycznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu na dostawę z montażem infrastruktury turystycznej
06.09.2019.
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591212-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bieszczadzki Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 18079217400000, ul. Ustrzyki Górne 19  , 38-713  Lutowiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 610 650, e-mail dyrekcja@bdpn.pl, faks 134 610 650.
Adres strony internetowej (url): https://www.bdpn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie (...): data zakończenia: 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie (...): data zakończenia: 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej: 1 pracę o podobnym rozmiarze i złożoności, jak ta o realizację, której się ubiega (polegającą na wykonywaniu usług z zakresu zabezpieczeń gleb i roślinność na szlakach bądź wykonanie infrastruktury drewnianej). b)Dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Za minimalny potencjał osobowy zamawiający uważa minimum 2 (dwie) osoby do realizacji każdej z części zamówienia.Wymagania dotyczące potencjału osobowego dla poszczególnych rodzajów pakietów sumują się.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej: 1 pracę o podobnym charakterze i złożoności, jak ta o realizację, której się ubiega (polegającą na wykonywaniu usług z zakresu zabezpieczeń gleb i roślinność na szlakach bądź wykonanie infrastruktury drewnianej). b)Dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Za minimalny potencjał osobowy zamawiający uważa minimum 2 (dwie) osoby do realizacji każdej z części zamówienia.Wymagania dotyczące potencjału osobowego dla poszczególnych rodzajów pakietów sumują się.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium : TAK Informacje na temat wadium: (...)4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium: (...)2) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.09.2019 r do godziny 11:00 , ...
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium : TAK Informacje na temat wadium: (...)4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium: (...)2) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.09.2019 r do godziny 11:00 , ...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data: 2019-09-09
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data: 2019-09-12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 2
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 3
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 4
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 5
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 6
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 7
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I, część 8
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-12-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania: data zakończenia : 2019-11-29
 
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer