PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Wakacyjne spotkania
z przyrodą 2019
program prelekcji 2019m.jpg

duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Nauka arrow Ramowy program 28 konferencji MRB "KW"

Ramowy program 28 konferencji MRB "KW"
25.07.2019.

„Znaczenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla badań naukowych i edukacji ekologicznej”

19 września 2019 - Prezentacja wyników badań prowadzonych na terenie BdPN w ciągu ostatniego dziesięciolecia (mogą to być także wstępne rezultaty prowadzonych badań)

1. Syntetyczna prezentacja informacji o tematach badawczych realizowanych w BdPN w ostatnim dziesięcioleciu - dr inż. Stanisław Kucharzyk

2. O niektórych aspektach 50-letniej działalności naukowej i edukacji ekologicznej w Karpackim Rezerwacie Biosfery (Ukraina) - prof. dr hab. Fedir Hamor

3. Degradacja i renaturalizacja gleb znajdujących się pod wpływem turystyki pieszej w Bieszczadzkim Parku Narodowym - dr hab. Marek Drewnik, mgr Łukasz Musielok, dr Ryszard Prędki, mgr Mateusz Stolarczyk, dr Wojciech Szymański

4. “Kierunki badań hydrologicznych w BdPN – projekt “HydroBieszczady”, dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca z zespołem

5. Odtwarzanie się fauny wodnej w potokach zdegradowanych: czy przyroda może poradzić sobie sama? - prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. prof. UR Aneta Bylak,

6. Okrzemki (Bacillariophyta) jako wskaźniki stanu środowisk wodnych - źródeł i źródłowych odcinków rzek Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Znaczenie badań krótko- i długoterminowych - prof. UŁ dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek

7. Rzadkie i słabo poznane gatunki okrzemek (Bacillariophyta) w zlewni potoku Wołosaty na terenie BdPN - dr Teresa Noga

8. Dramatyczne fluktuacje liczebności gryzoni w strefie górnej granicy lasu Bieszczadzkiego Parku Narodowego spowodowane wystąpieniem roku nasiennego buka - dr Julia Witczuk, dr Stanisław Pagacz, dr Rafał Zwolak

9. Żubry Stada Górnego Sanu - proces dziczenia - prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, dr Aleksandra Wołoszyn - Gałęza

10. Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych - dr Remigiusz Pielech

11. Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego - podsumowanie badań - dr hab. Robert Kościelniak

12. Charakterystyka promieniowców (Actinomycetales) wyizolowanych z gleb wybranych ekosystemów trawiastych Bieszczadzkiego Parku Narodowego - dr inż. Anna Pikulicka, prof. dr hab. Wiesław Barabasz

13. Sezonowe wypasy w polskich Bieszczadach Wysokich w neolicie i epoce brązu. Przesłanki archeologiczne i paleobotaniczne - dr hab. prof. UR Andrzej Pelisiak, mgr Małgorzata Pelisiak, mgr Adrianna Raczak, Zbigniew Maj

Potrzeby i postulaty w zakresie planowanych prac badawczych

14. Założenia projektu pn. Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach - dr Remigiusz Pielech

15. Perspektywy funkcjonowania nowego ukraińskiego Przyrodniczego Parku Narodowego „Bojkiwszczina” - dr hab. Oksana Maryskevych

Obecne działania w zakresie edukacji ekologicznej realizowane na terenie BdPN i jego otuliny w tym na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie

16. Edukacja ekologiczna w Bieszczadzkim Parku Narodowym - dr Grażyna Holly z zespołem

17. Obecne działania w zakresie edukacji ekologicznej realizowane na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie” - mgr inż. Mateusz Świerczyński, mgr inż. Ewa Wydrzyńska – Scelina

Pomysły i plany w zakresie edukacji ekologicznej realizowane w oparciu o potencjał przyrodniczy Bieszczadów

Sesja posterowa

20-21 września 2019 - sesja terenowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym i Parku Narodowym Połoniny na Słowacji

Walory edukacyjne transgranicznej polsko-słowackiej ścieżki przyrodniczej „Wielka Rawka – Nova Sedlica”

Walory naukowe i edukacyjne obiektów światowego dziedzictwa UNESCO „Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy” - rezerwaty „Stużica” i „Havesowa” w Parku Narodowym Połoniny na Słowacji

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer