PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Drugie zapytanie na remont podłogi w bud. mieszkalnym Brzegi Górne 1

Drugie zapytanie na remont podłogi w bud. mieszkalnym Brzegi Górne 1
16.05.2019.

Ustrzyki Górne dn. 16.05.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 ,
e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na:

Remont podłogi w bud. mieszkalnym Brzegi Górne 1- drugie zapytanie

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- rozebranie starej drewnianej podłogi oraz betonowej,

- wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich,

- wykonanie podkładów betonowych

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej

- ułożenie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 15 cm (10 + 5cm)

- wykonanie posadzki cementowej (jastrych) z siatką stalową

- ułożenie paneli podłogowych AC 4 gr. 8mm na podkładzie o strukturze drewna z V-fugą z wykończeniem listwami z PVC, w pom. 03 i 04,

- ułożenie płytek gresowych gatunek 1 w 4 klasie ścieralności, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w pom. 01, 02 oraz 05

W związku z faktem że budynek jest zamieszkały prace remontowe należy wykonywać w następującej kolejności:.

- 1 część remontu w pom. 03 i 04

- 2 część remontu w pom. 01, 02 i 05

Zał. nr 1 - rzut budynku

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 24.06.2019 r.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%

4. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być przygotowana na dołączonym formularzu oferty. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca szczegółowo zapoznał się z przedmiotem prac w terenie. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące przedmiotu prac zgłoszone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia i nie będą wpływać na wartość wykonanej pracy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do dnia 20.05.2019 r. godz.11.30.

6. Termin otwarcia ofert: 20.05.2019 r. godz. 13.00.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Bieszczadzki Park Narodowy powiadomi oferentów pisemnie.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Kowalczyk (tel. nr 724-750-017).

10. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie remontów, budowy i przebudowy budynków mieszkalnych.

11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Załączniki

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

Infrastruktura i Środowisko
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
logo-ms.png n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2020 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer