spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zapytanie ofertowe na dostawę pieca opalanego pelletem

Zapytanie ofertowe na dostawę pieca opalanego pelletem
11.03.2019.

Ustrzyki Górne dn. 06.03.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4.8)

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 ,
e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na:

Dostawa i wymiana kotła zagazowującego na drewno na piec opalany pelletem o mocy 72 kW w obiekcie turystycznym „Noclegi Tarnawa Niżna- baza nad Roztoką” położonego w Tarnawie Niżnej.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż istniejącego kotła c.o.

2. Dostawa (zakup), wniesienie i montaż pieca na pellet "KOCIOŁ BIO SOLID 72 KW PRAWY TECH NA PALIWO STAŁE KLASA 5" oraz wszystkich elementów oprzyrządowania.

3. Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca oraz wymiana elementów instalacji hydraulicznej t.j. pompa, zawory, filtry do wody itp.

4. Wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco).

5. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi,

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21.12.2018 r.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100%

4. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być przygotowana na dołączonym formularzu oferty. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca szczegółowo zapoznał się z przedmiotem prac w terenie. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące przedmiotu prac zgłoszone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia i nie będą wpływać na wartość wykonanej pracy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do dnia 12.03.2019 r. godz.11.30.

6. Termin otwarcia ofert: 12.03.2019 r. godz. 12.00.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Bieszczadzki Park Narodowy powiadomi oferentów pisemnie.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Kowalczyk (tel. nr 724-750-017).

10. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie remontów, budowy i przebudowy budynków mieszkalnych.

11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer