spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow X przetarg na sprzedaż drewna w 2018 roku

X przetarg na sprzedaż drewna w 2018 roku
09.10.2018.

Ustrzyki Górne, 09.10.2018 r.

 

zn. spr. DOP.4221.10.2018

OGŁOSZENIE

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska
e-mail:
dyrekcja@bdpn.pl

 

X przetarg na sprzedaż drewna w 2018 roku na warunkach:

  • Forma płatności: przedpłata na konto Parku
  • Odbiór drewna: loco-skład

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wg poniższego zestawienia:

Obwód ochronny

Gatu-nek

Sorty-ment

Klasa jakości

Klasa wymia-rowa

Przewidy-wana ilość drewna do sprzedaży
[m3]

Przewidywana ilość drewna w klasach grubości

Górny San

Św

W0

C

1 (do 24 cm)

90,0

8,0

m3

2 (25-34 cm)

52,0

m3

3 (pow. 34 cm)

30,0

m3

W0

D

1 (do 24 cm)

197,0

47,0

m3

2 (25-34 cm)

127,0

m3

3 (pow. 34 cm)

23,0

m3

S

S2b

15,0

15,0

m3

Olsz

S

S2AP

27,0

27,0

m3

Osada

Św

W0

D

1 (do 24 cm)

60,0

10,0

m3

2 (25-34 cm)

30,0

m3

3 (pow. 34 cm)

20,0

m3

Bk

W0

D

2 (25-34 cm)

22,0

5,0

m3

3 (pow. 34 cm)

17,0

m3

Św

S

S2AP

30,0

30,0

m3

Oferty powinny zawierać:

  • pełną nazwę Oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON;
  • określenie wielkości zakupu drewna przy odpowiednim sortymencie/grupie handlowej;
  • oferowaną cenę jednostkową netto;
  • czytelny podpis.

Oferenci swoją ofertę składają na piśmie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do dnia 12.10.2018 roku do godz. 1300. Oferta składana jest w zamkniętej kopercie, opisanej słowami „Sprzedaż drewna w BdPN - 12 października 2018 roku.” BdPN dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem lub faksem). Wysyłkę drogą elektroniczną oferty należy telefonicznie potwierdzić w sekretariacie BdPN – tel. 13 461 0610. Oferta przesłana drogą elektroniczną jest umieszczana przez pracownika sekretariatu w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Sprzedaż drewna w BdPN - 12 października 2018 roku.” oraz datą i godziną wpływu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy BdPN (Bieszczadzki Park Narodowy 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001), lub gotówką w kasie Parku.

Wadium wpłacone przelewem musi się znaleźć na rachunku BdPN w dniu 12 października 2018 roku do godziny 1300.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który:

  • wygra przetarg będzie wliczone w poczet przedpłat, należności lub na pisemny wniosek Oferenta zatrzymane na poczet następnego przetargu;
  • nie wygra przetargu - będzie zwrócone po rozpatrzeniu ofert, lub na pisemny wniosek Oferenta zatrzymane na poczet następnego przetargu.

Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją drewna przeznaczonego do sprzedaży (załącznik nr 1), tabelę cen wyjściowych (załącznik nr 2), wzór umowy (załącznik nr 3) i regulamin przetargu (załącznik nr 4) można otrzymać w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19. Są one również dostępne na stronie internetowej www.bdpn.pl w zakładce Przetargi. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 13 461 0650 lub 724 750 094 – Dział Ochrony Przyrody – Leopold Bekier. Informacje na temat sortymentu przedstawionego do sprzedaży: Leśniczy Wojomir Wojciechowski, tel. 724 750 056 (Górny San) i Leśniczy Waldemar Pietrasz tel. 724 750 058 (Osada).

Rejestracja uczestników przystępujących do przetargu oraz przyjmowanie wpłat wadium odbywać się będzie w siedzibie BdPN w Ustrzykach Górnych do dnia 12 października 2018 roku, do godziny 1300.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 12 października 2018 roku, do godziny 1330.

Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie zasad określonych w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż drewna zn. spr. DOP.4221.10.2018 oraz we wszystkich jego załącznikach. Po zakończeniu wszystkich części przetargu Oferenci, którzy wygrali przetarg bez zbędnej zwłoki przystępują do spisania z BdPN umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu.

BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej BdPN oraz podana przed rozpoczęciem przetargu.

 

Załączniki:

Dyrektor
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer