spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN

pedzelek.png

Szkolenia dla przewodników:

Nabór na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody
29.06.2018.

Bieszczadzki Park Narodowy informuje, że przeprowadza nabór w trybie konkursowym na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody.

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych; Dział Ochrony Przyrody

Czas pracy: pn- pt 7.30-15.30 (8 godz./ dziennie)

Charakter pracy: praca administracyjna / biurowa

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny, życiorys (CV).

2. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy/ doświadczenie.

4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”.

5. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe przyrodnicze (leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo oraz pokrewne)
 • obsługa programu ArcGIS lub QGIS
 • biegła obsługa programów biurowych Word i Excel
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • prawo jazdy kategorii B - czynne,

Wymagania dodatkowo punktowane:

 • obsługa odbiorników GPS oraz programów przetwarzających dane
 • doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów
 • doświadczenie administracyjno-biurowe w realizacji działań związanych z ochroną przyrody
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość ustawy PZP
 • umiejętność tworzenia pism urzędowych
 • obsługa wniosków o płatność do ARiMR
 • znajomość terenu Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Preferowane cechy:

 • Samodzielność,
 • dokładność,
 • pracowitość,
 • wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu działań,
 • silna automotywacja.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektów do funduszy celowych prowadzonych przez Dział Ochrony Przyrody, a także w późniejszych rozliczeniach i bieżącej sprawozdawczości przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji
 • prowadzenie wniosku o płatność do ARiMR oraz dokumentacji związanej z działalnością rolniczą Parku (m.in. rejestr działalności agrotechnicznych)
 • zestawianie i weryfikacja pod kątem zgodności z zadaniami ochronnymi/planem ochrony podkładek do rocznego planu ochrony, w szczególności w zakresie ochrony ekosystemów nieleśnych i ochrony flory
 • przygotowanie wniosków realizacyjnych w zakresie zadań ochronnych zaplanowanych do wykonania w danym roku kalendarzowym i nadzorowanych przez Dział Ochrony Przyrody
 • udział w przygotowaniu rocznego planu ilościowego i finansowego oraz późniejszego sprawozdania powykonawczego
 • udział w przygotowaniu projektu zadań ochronnych
 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i komisjach przetargowych
 • przeprowadzanie postępowań konkursowych dla zamówień poniżej 30 tys euro
 • przygotowywanie informacji tabelarycznych, mapowych i opisowych pomocnych w planowaniu i realizacji zadań ochronnych;
 • prowadzenie postępowań i dokumentacji z zakresu ochrony gleb i roślinności przy szlakach turystycznych
 • wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających z aktualnych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania Działu Ochrony Przyrody;

Uwagi: stanowisko to odpowiada stanowisku specjalisty w dziale technicznym nadleśnictwa, z uwzględnieniem różnic wynikających z nałożonych w ustawach obowiązków na obydwa typy jednostek (parki narodowe i nadleśnictwa).

Konkurs odbędzie się w II etapach:

I etap – weryfikacja dokumentów

II etap- rozmowa kwalifikacyjna z oceną umiejętności praktycznych

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach II etapu naboru, kandydaci zobowiązani będą do opracowania zadania jakie zostanie im przesłane poczta elektroniczną i przedstawienia jego wyników podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, elektronicznie na adres dyrekcja@bdpn.pl lub przesłać pocztą w terminie do 10.07.2018.r. do godz. 1500 na adres:

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19

38-713 Lutowiska

Dokumenty (koperta, tytuł wiadomości email) zależy opisać:

„NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZYRODY.”

Pozostałe informacje:

1. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

2. Bieszczadzki Park Narodowy nie zwraca kandydatom poniesionych kosztów związanych z naborem.

3. Bieszczadzki Park Narodowy dysponuje lokalem mieszkalnym do wynajęcia (kawalerka 23 m2 z łazienką i mini aneksem kuchennym w miejscowości Wołosate).

4. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Klauzula informacyjna

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – udział w konkursie na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą (podać nazwę odbiorców lub kategorię odbiorców, jeśli istnieją) – brak odbiorców.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat dla celów archiwalnych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji – konkursie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

 
spacer
Nowości
Kamera internetowa
 • Widok na Tarnicę
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer