PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Przetarg nieograniczony na wykonanie usług związanych z pielęgnacją odnowień leśnych na terenie BdPN

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług związanych z pielęgnacją odnowień leśnych na terenie BdPN
28.06.2007.
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym
38-714 Ustrzyki Górne 19;
tel/fax 0-13 46 106 50 ;
adres str. internet.- www.bdpn.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług związanych z pielęgnacją odnowień leśnych na terenie BdPN.Przedmiot zamówienia:
Pielęgnowanie odnowień (  koszenie i motyczenie ) – usługa polegająca na wykaszaniu chwastów wokół młodych drzewek, spulchnianiu gleby wokół sadzonek oraz niszczenie zagrażających sadzonkom chwastów poprzez motyczenie
Kod zamówienia: 77231000-8.

Zakres zamówienia i lokalizacja usługi:

 

 

 

 

 

 

Lctwo

Czynność

Ilość

Jm

Górny San

Pielęgn odnowień (koszenie)

24,60

ha

Tarnawa

Pielęgn odnowień (koszenie)

49,83

ha

Caryńskie

Pielęgn odnowień (motyczenie)

5,20

ha

Osada

Pielęgn odnowień (motyczenie)

7,85

ha

Suche Rzeki

Pielęgn odnowień (motyczenie)

11,00

ha

Ustrzyki Górne

Pielęgn odnowień (motyczenie)

7,61

ha

Wołosate

Pielęgn odnowień (motyczenie)

3,00

ha
Termin realizacji zamówienia:
Usługa powinna być zrealizowana w terminie od dn. podpisania umowy do dn. 10.09.2007r. włącznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – od odbioru w sekretariacie dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych , lub dostępna na str. internetowej : www.bdpn.pl


Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
2.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania
3. dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst art. 24.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potwierdzenie spełniania w/w warunków wymaga pisemnego oświadczenia oferenta (wszystkich oferentów w przypadku – jednej, wspólnej oferty ) – Załącznik do formularza oferty.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie .
Zamawiający wymaga wówczas dołączenia do oferty pisemnego pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Informacja o ofertach częściowych:
Dopuszczalne jest składanie ofert cząstkowych tj. tylko na część zamówienia. W tym przypadku wymagane jest podanie w treści oferty lokalizacji proponowanej usługi, czyli konkretnego obwodu ochronnego ( leśnictwa)
Uwaga:
Formularz oferty jest załączony do specyfikacji.

Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2007r. i do godz. 1000 w siedzibie dyrekcji Parku w Ustrzykach Górnych, 38-714 Ustrzyki Górne, w sekretariacie Parku. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg: pielęgnacja odnowień”.

Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryteriami stosowanymi przy wyborze ofert będą:
•    średnia cena nośników kosztów – 95% oceny
•    długość okresu płatności – 5% oceny

Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin otwarcia ofert:
Przetarg odbędzie się dnia 09.07.2007r. w siedzibie dyrekcji Parku w Ustrzykach Górnych ,
o godz. 1010.Dyrektor BdPN
Tomasz Winnicki
 
Załączniki:
 
- oferta  
 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer