PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
rajdPPN
Informacje ogólne
Regulamin rajdu
Program rajdu
Formularz zgłoszeniowy
bip.png

Wakacyjne spotkania
z przyrodą 2019
program prelekcji 2019m.jpg

duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Regulamin rajdu

Regulamin rajdu
15.01.2018.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przemysław Wasiak - Z-ca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Maksymilian Brojek - Komendant Straży Parku

Wojomir Wojciechowski - przewodnik, kierownik trasy narciarskiej

Kinga Kochanowicz, Natalia Nawrocka - Dział Udostępniania Parku

Rajd ma charakter szkoleniowy, z elementami wymiany doświadczeń nt. zimowego udostępniania pomiędzy pracownikami parków narodowych.

Cele rajdu:

1. Integracja pracowników parków narodowych

2. Promocja Bieszczadów jako obszaru narciarskiego

3. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej

Termin i lokalizacja:

Rajd odbędzie się w dniach 21.02-24.02.2019 r na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Organizatorzy przygotowali jedną trasę dla uczestników na nartach ski-turowych.

Baza noclegowa:

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem (tel. 13 463 14 26)

Uroczyste zakończenie rajdu nastąpi w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w Hotelu Górskim w Ustrzykach Górnych.

Biuro rajdu:

Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach, tel. 13 461 03 50

Uczestnictwo:

1. W rajdzie mogą uczestniczyć pracownicy parków narodowych oraz ich rodziny.

2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach zgłoszeń” (dostępnej na stronie www.bdpn.pl/pnrajd) oraz wpłaty przyjmowane będą do 11 lutego 2019 r. Uczestnik, który dokona zgłoszenia otrzyma potwierdzenie o jego przyjęciu drogą elektroniczną.

Koszt rajdu wynosi 270 zł od osoby.

W ramach tej kwoty uczestnik otrzymuje: 3 noclegi z pościelą, 1 obiadokolację 22.02 (piątek), udział w końcowej uroczystej kolacji, ubezpieczenie NW, znaczek okolicznościowy, dyplom uczestnictwa, opiekę przewodnicką, zabezpieczenie GOPR oraz transport na trasach.

Uwaga!

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem (baza noclegowa dla uczestników rajdu) posiada kuchnię z pełnym wyposażeniem. Od uczestników wymaga się zaopatrzenia w artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadań.

W cenie rajdu zawarte jest wpisowe w wysokości 50 zł, które nie ulega zwrotowi, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w rajdzie po 11 lutym 2019 r.

W przypadku odwołania rajdu przez organizatorów (brak warunków narciarskich, mała liczba zgłoszeń) całość wpłaty zostanie zwrócona na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

Wpłat należy dokonywać na konto: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19,

numer konta 73 1130 1105 0005 2168 1320 0005 z dopiskiem „Wołosate 2019”.

Uczestnik Rajdu musi posiadać:

plecak, sprawny sprzęt narciarski, posiłek na trasę i herbatę w termosie, właściwą zimową odzież i ekwipunek, sprawną latarkę i zapasowe baterie oraz indywidualną apteczkę “pierwszej pomocy”.

Uwagi organizatorów:

1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub jej skrócenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.

3. W czasie rajdu uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń kierownika trasy.

4. Uczestnictwo w trasie rajdu dozwolone jest od 18 lat.

5. Uczestnicy niespełniający wymogów niniejszego regulaminu nie zostaną dopuszczeni na trasy rajdu.

6. Brak warunków narciarskich może spowodować zmianę trasy na pieszą.

Postanowienia końcowe

Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany trasy rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.

Zapoznaj się z programem Rajdu i zgłoś swoje uczestnictwo w naszej imprezie!
 
spacer
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer