spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Szukaj
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Natura 2000
n2000.png
nfos.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN

XXVI Międzynarodowa Konferencja "Procesy naturalne, a ochrona przyrody"
30.10.2017.
Image

W dniach 19-21 października 2017 r., w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja pt.: „Procesy naturalne, a ochrona przyrody". Temat konferencji, uzgodniony na posiedzeniu Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 6 czerwca 2017 r., dotyczył zagadnień ważnych dla przyszłości człowieka, którego harmonijna egzystencja i rozwój, związane są z równowagą w jego przyrodniczym środowisku życia. Dwa dni konferencji przeznaczone były na sesje referatowe oraz krótką posterową, zaś trzeci dzień miał charakter sesji terenowej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obszarów chronionych i naukowcy z państw będących członkami Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” - Polski, Słowacji i Ukrainy, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody i środowiska na Podkarpaciu i w kraju, władze samorządowe lokalne i wojewódzkie, pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz innych polskich parków narodowych, pracownicy nadleśnictw z regionu. Łącznie w konferencji uczestniczyło ok. 90 osób.

ImageW gronie specjalistów dyskutowano nad wzrostem znaczenia obszarów przyrodniczych jako miejsc rekreacji. Ponieważ są to dobra przestrzennie ograniczone, muszą być udostępniane w racjonalny sposób. Ażeby ochronić je przed degradacją należy ograniczyć masową antropopresję na obszary szczególnie wrażliwe i rozprzestrzenić ruch turystyczny na większym obszarze. Cenne obszary naturalne lub o charakterze pierwotnym, które uchowały się na znikomych powierzchniach, powinny uzyskać ragę dziedzictwa przyrodniczego i podlegać ochronie w ramach parków narodowych i rezerwatów przyrody. Stan ekosystemów i przemiany w nich zachodzące są w dzisiejszym świecie efektem nakładania się procesów naturalnych i antropogenicznych. Na wielu obszarach antropopresja jest tak duża, że decyduje o jakości środowiska. Na wyjątkowo małych powierzchniach Ziemi przetrwały ekosystemy naturalne, których ochrona wymaga ograniczania, a niekiedy eliminacji wpływu człowieka. Wartość takich ekosystemów jest dla nauki i kultury bezcenna. Czy w naszym kraju zachowały się takie ekosystemy? Gdzie i kiedy ochrona naturalnych procesów jest nadrzędnym sposobem ich ochrony?, Kiedy procesy naturalne powinny być regulowane w określonym kierunku i jakie zabiegi ochrony czynnej należy stosować, ażeby cenne ekosystemy zachować? – na te i inne pytania starano się znaleźć odpowiedź podczas konferencji. Dobór referatów i poddanie ich pod dyskusję pozwoliło na przeanalizowane wybranych problemów w odniesieniu do konkretnych obiektów przyrodniczych położonych na ogół w Karpatach - z akcentem na województwo podkarpackie. Przykłady z innych regionów dotyczyły kwestii uniwersalnych, a wnioski będą mieć zastosowanie w rozwiązywaniu problemów Podkarpacia. Cenne referaty i wnioski zostaną opublikowane w 26 numerze Roczników Bieszczadzkich, co przyczyni się do ich popularyzacji.

Tematyka referatów wygłoszonych podczas konferencji:

Image1. Wyjątkowość czy typowość – co chronią parki narodowe? – prof. dr hab. Bogdan Zemanek

2. Co chronimy w ukraińskich Karpatach Wschodnich w obrębie obwodu lwowskiego? doc. dr Oksana Maryskevych, doc. dr Iryna Shpakivska, mgr Inesa Shemelynets

3. Dynamika roślinności po pożarze wilgotnego boru sosnowego – prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko, prof. dr hab. Stefania Loster, mgr Stefan Gawroński

4. Długoterminowe zmiany składu i struktury runa boru mieszanego w Puszczy Niepołomickiej. Kilka uwag na temat procesów naturalnych w ekosystemach leśnych – prof. dr hab. Józef Mitka, Rita Rakowska, Aleksandra Mazurkiewicz

5. Dębowe przylaski na obszarze Ostoi Przemyskiej jako ważny element kulturowego krajobrazu karpackich pogórzy – dr hab. Andrzej Bobiec

6. Aktualny stan i naturalne procesy tworzenia mieszanych lasów w Gorganach (Ukraina) - prof. dr. hab. inż. Platon Tretyak, dr hab. ing Yurij Czernevyy

7. Starodrzewia i pralasy na terenie Narodowego Przyrodniczego Parku "Skolivski Beskydy" (ukraińska cześć Karpat Wschodnich) - mgr Vasy ľ Pryndak, mgr Vasyľ Banderych, mgr Iryna Lyach, doc. dr Oksana Maryskevych, doc. dr Iryna Shpakivska

8. Zachowanie starodrzewi i pralasów w Karpatach Ukraińskich (obwody zakarpacki, iwano-frankowski i czerniowiecki) - mgr Vasyľ Moczan

9. Kierunek procesów lasotwórczych w Bieszczadzkim Parku Narodowym - homeostaza czy entropia? – dr inż. Stanisław Kucharzyk

10. Lasy z udziałem limby (Pinus cembra L.) w Gorganach (Ukraina) - prof. dr. hab. inż. Platon Tretyak

11. Przyrodnicze uwarunkowania i antropogeniczne zmiany górnej granicy lasu na Babiej Górze - prof. dr hab. Adam Łajczak

12. Dynamika areałów osobniczych dużych ssaków a rozmiary obszarów chronionych - prof. dr hab. Kajetan Perzanowski

13. Ichtiofauna potoków BdPN – procesy naturalne na tle zmian antropogenicznych - dr Aneta Bylak

14. Lasy Turnickie jako przykład procesów naturalnych, które warto chronić - Piotr Klub

15. Ochrona naturalnych procesów w aspekcie prawnym - mgr Agnieszka Marcela

16. Naturalne procesy glebotwórcze, a ochrona przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym – dr hab. Marek Drewnik

17. Procesy morfogenetyczne w obszarach chronionych - prof. dr hab. Kazimierz Krzemień z zespołem: dr hab. Elżbieta Gorczyca, dr Anita Bernatek-Jakiel, dr Piotr Kłapyta, mgr inż. Mateusz Sobucki, mgr Dariusz Strzyżowski, dr Dominika Wrońska-Wałach

18. Działalność sufozji w Bieszczadach - walor edukacyjny - dr Anita Bernatek-Jakiel, prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

19. Przemiany torfowisk wysokich w Bieszczadzkim Parku Narodowym pod wpływem czynników antropogenicznych – mgr Mateusz Stolarczyk, mgr Magdalena Gus

20. Nielegalne wysypiska śmieci na obszarach chronionych jako problem w zarządzaniu środowiskiem – na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego - mgr Michał Jakiel

Sesja posterowa:

Image1. Historia rezerwatu stepowego Góra Gipsowa oraz aktualnie prowadzone na tym terenie działania - Karolina Olszanowska-Kuńka

2. Struktura roślinności i stan zachowania jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym Phyllitido-Aceretum w polskich Karpatach w warunkach ochrony i w lasach gospodarczych – analiza porównawcza wybranych cech - Jan Bodziarczyk, Jakub Baran, Stanisław Kucharzyk, Remigiusz Pielech

3. Ochrona przyrody w świecie pikseli, czyli skuteczna komunikacja ze współczesnym odbiorcą–Michał Szewczyk, Marian Szewczyk

21 października 2017 r. odbyła się 1-dniowa sesja terenowa, mająca na celu poznanie wybranych bieszczadzkich rezerwatów przyrody (istniejących i historycznych): Koziniec, Krywe, Hulskie im. Stefana Myczkowskiego, dawny rezerwat „Puszcza Bukowa nad Sanem” w dolinie Tworylczyka – obecnie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wzięło w nim udział ok. 40 uczestników konferencji. Podczas wyjazdu omawiane problemy związane z zachowaniem procesów naturalnych w obszarach chronionych i w ich najbliższym otoczeniu.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewodę Podkarpackiego. Organizacja konferencji oraz druk materiałów pokonferencyjnych w formie Roczników Bieszczadzkich zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
Kamera internetowa
  • Widok na Tarnicę
sip.png
mapa.jpg
ppn.png
Infrastruktura i Środowisko
plsk-boczny.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Imieniny
18 Stycznia 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Bogumił, Jaropełk,
Krystyna, Liberata,
Małgorzata, Piotr,
Pryska
Do końca roku zostało 348 dni.
banner_strona.jpg
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer