spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zabezpieczeń gleb i roślinności

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zabezpieczeń gleb i roślinności
05.09.2017.

Zn spr. Zp 371-12/2017

Ustrzyki Górne 05.09.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 05.09.2017 r., o godz. 10:10

dotyczy zamówienia pn.:

Wykonanie zabezpieczeń gleb i roślinności w obrębie szlaków turystycznych

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego, działając na podst. art.86ust.5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami), informuje:

1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia wynosi: 281 268,88 zł brutto, w tym:

dla części I : 12 951,99 zł brutto,

dla części II : 24 681,38 zł brutto

dla części III: 108 875,95 zł brutto,

dla części IV: 57 362,28 zł brutto,

dla części V: 13 710,12 zł brutto,

dla części VI : 32 944,79 zł brutto,

dla części VII : 7 358,63 zł brutto,

dla części VIII : 6 979,64 zł brutto.

dla części IX: 16 413,12 zł brutto.

2. W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa , adres Wykonawcy

Część zamówienia

Cena

Termin realizacji

Okres gwarancji

1.

Konsorcjum MMZ, reprezentowane przez Usługi Leśne Ryszard Milczanowski, 38-608 Wetlina

4

46 635,00

60 dni

24

2.

Bud-Bal Piotr Kwiatkowski 38-607 Cisna, Buk 4/2

4

51 715,35

60

24

3.

Omega-Kancelarie Prawne Dariusz Prajzner, 38-722Olszanica 47

3

108 414,66

60

12

4.

Usługi Budowlane “Boska” Pszczeliny 18/3 38-713 Lutowiska.

9

13 050,00

30

---------

Uwaga:

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru zał. nr 3 do Oferty).

Dyrektor BdPN

Leopold Bekier

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer