spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zmiana ogłoszenia na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu

Zmiana ogłoszenia na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu
21.04.2017.

Ustrzyki Górne 21.04.2017

Zn.spr. DOP.262.5.2017

Informacja o zmianie ogłoszenia w zakresie realizacji zadania na:

„Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ_2017

W ogłoszeniu jest:

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. Warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 pracę o podobnym rozmiarze i złożoności jak ta, o realizację której się ubiega (polegającą na wykonaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla prac objętych zamówieniem, w tym dysponowanie: osobą/osobami posiadają/posiadającymi uprawnienia w specjalności: pilarz

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym jako potencjał minimalny Zamawiający uważa:

- dla części 1 - minimum 5 osób, w tym minimum 1 posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej;

- dla części 2 - minimum – minimum 4 osoby, w tym minimum 1 posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej

W ogłoszeniu powinno być:

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

7.1. Warunki dotyczące:

4) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 pracę o podobnym rozmiarze i złożoności jak ta, o realizację której się ubiega (polegającą na wykonaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu).

6) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla prac objętych zamówieniem, w tym dysponowanie: osobą/osobami posiadają/posiadającymi uprawnienia w specjalności: pilarz

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym jako potencjał minimalny Zamawiający uważa:

- dla części 1 - minimum 6 osób , w tym minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej oraz jedna osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin ;

- dla części 2 - minimum – minimum 4 osoby ,w tym minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej oraz jedna osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin;

Pliki do pobrania:

Dokumentacja przetargowa po zmianie

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer