spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Szukaj
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Natura 2000
n2000.png
nfos.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN arrow Przetargi arrow Zmiana ogłoszenia na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu

Zmiana ogłoszenia na wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu
21.04.2017.

Ustrzyki Górne 21.04.2017

Zn.spr. DOP.262.5.2017

Informacja o zmianie ogłoszenia w zakresie realizacji zadania na:

„Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2017 r."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ_2017

W ogłoszeniu jest:

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. Warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 pracę o podobnym rozmiarze i złożoności jak ta, o realizację której się ubiega (polegającą na wykonaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla prac objętych zamówieniem, w tym dysponowanie: osobą/osobami posiadają/posiadającymi uprawnienia w specjalności: pilarz

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym jako potencjał minimalny Zamawiający uważa:

- dla części 1 - minimum 5 osób, w tym minimum 1 posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej;

- dla części 2 - minimum – minimum 4 osoby, w tym minimum 1 posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej

W ogłoszeniu powinno być:

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:

7.1. Warunki dotyczące:

4) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 pracę o podobnym rozmiarze i złożoności jak ta, o realizację której się ubiega (polegającą na wykonaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu).

6) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla prac objętych zamówieniem, w tym dysponowanie: osobą/osobami posiadają/posiadającymi uprawnienia w specjalności: pilarz

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym jako potencjał minimalny Zamawiający uważa:

- dla części 1 - minimum 6 osób , w tym minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej oraz jedna osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin ;

- dla części 2 - minimum – minimum 4 osoby ,w tym minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora pilarki spalinowej oraz jedna osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin;

Pliki do pobrania:

Dokumentacja przetargowa po zmianie

 
spacer
Nowości
baner_rajd.jpg
baner_ppn.jpg
facebook_logo.png
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
sip.png
mapa.jpg
ppn.png
Infrastruktura i Środowisko
plsk-boczny.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Gościmy
Odwiedza nas 8 gości
banner_strona.jpg
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer