spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Szukaj
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!


Biuletyn Informacji Publicznej


 
Bieszczadzki PN arrow Fundusze Szwajcarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DN-38- 3/16
27.09.2016.

27.09.2016 r.

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel./fax: 13 4610650, e-mail: dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na: diaporamę prezentującą problemy ochrony zwierząt drapieżnych i korytarzy ekologicznych. „Ochrona ostatnich ostoi fauny w Bieszczadach”

Opis diaporamy:

Prezentacja multimedialna oparta na fotografiach odpowiednio zsynchronizowanych z muzyką, głosami natury i podpisami lub głosem lektora. Celem pokazu jest przedstawienie w sposób artystyczny i merytoryczny zagadnień opisanych w scenariuszu, umiejętnie łącząc fakty naukowe ze środkami artystycznego wyrazu, takimi jak obraz i dźwięk. W celu podkreślenia dynamiki zakłada się wprowadzenie pojedynczych nagrań filmowych zebranych podczas realizacji diaporamy oraz wykorzystanie materiałów BdPN (zdjęcia, filmy, nagrania z fotopułapek). Diaporama ma w sposób niekonwencjonalny i ciekawy realizować zadania promocyjne i edukacyjne projektu. Jednocześnie treści i zdjęcia zawarte w diaporamie są spójne merytorycznie i artystycznie z pozostałymi materiałami przygotowanymi w ramach projektu.

Komentarzem do materiału będzie podkład lektora bądź napisy w formie popularnonaukowej. Konwencja komentarzy - w formie mało rozbudowanej. Diaporama w formie powinna bardziej „przemawiać” obrazem niż tekstem. Jednocześnie zawartość diaporamy powinna być spójna merytorycznie i artystycznie z obowiązującym wstępnym konspektem diaporamy (do pobrania). Dopuszczalne są niewielkie modyfikacje w sytuacjach uzasadnionych, pod warunkiem, że podniosą one wartość edukacyjną i artystyczną diaporamy.

Oferty powinny uwzględniać kosztorys udostępnienia profesjonalnych zdjęć odpowiednio wybranych pod względem artystycznym oraz dostosowanych merytorycznie do scenariusza oraz wykonania diaporamy przez podmioty zajmujące się profesjonalnie fotografią i montażem diaporam cyfrowych.

Założenia techniczne diaporamy:

Przewidywany czas trwania diaporamy - 15 minut.

Zakładana ilość zdjęć (w tym wliczone pojedyncze ujęcia filmowe) do wykorzystania - 150 szt.

1. zdjęcia środowisk, obiektów i zwierząt z poziomu gruntu – format JPG min 1800x1200 pikseli

2. zdjęcia lotnicze

a. – format RAW, 8688x5792 pikseli (50 mln pikseli) – możliwość precyzyjnego kadrowania i powiększania sfotografowanych elementów oraz tworzenie animacji przelotu,

b. zastosowanie profesjonalnych obiektywów szerokokątnych i teleobiektywów o niskiej dyfrakcji i równej ostrości całego kadru oraz braku winietowania – kluczowe znaczenie przy fotografowaniu rozległych powierzchni o równoległym układzie w stosunku do kierunku lotu,

c. wykorzystanie samolotu specjalnie przystosowanego do zdjęć lotniczych, o niskiej prędkości nalotu w przedziale od 80km/h do 250km/h, pułapie przelotu pomiędzy od 400 do 1400 m

d. ze względu na wykonywanie lotów nad obszarami ochrony ścisłej samolot powinien spełniać odpowiednie normy poziomu hałasu, optymalnie na poziomie 61,6 dB

3. ujęcia filmowe – format mp4, rozdzielczość fullHD

4. dżwięk - format mp3, 320 kb/sek

Montaż diaporamy obejmuje:

  • Selekcja i dobór odpowiednich zdjęć pod względem artystycznym oraz merytorycznym zgodnym ze scenariuszem.
  • Profesjonalna obróbka zdjęć wraz z wykonaniem animacji.
  • Dobór i montaż ścieżki dźwiękowej – profesjonalne zmiksowanie muzyki i odgłosów natury.
  • Synchronizacja ścieżki dźwiękowej z obrazem.
  • Złożenie całości i nagranie gotowej diaporamy na nośniku cyfrowym.

1. Termin realizacji zamówienia:

do 30 grudnia 2016

2. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Spośród ofert spełniających wymogi zamawiającego, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty

Oferty w formie pisemnej na formularzu oferty (w załączeniu) prosimy przesłać do dnia 4 października 2016 (do godz. 16.00) na adres e-mailowy: skucharzyk@bdpn.pl lub faxem 13 461 3062, pocztą lub złożyć w sekretariacie BdPN lub Ośrodka N-D BdPN w Ustrzykach Dolnych (ul. Bełska 7).

4. Termin otwarcia ofert 5 października 2016

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Stanisław Kucharzyk, skucharzyk@bdpn.pl, tel: 724750003

6. Oferty złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
Image
monitoring.png
lawiny.jpg
ppn.png
plsk-boczny.png
cin2000.jpg
logo-ms.png
Współpraca z serwisami:

www.bieszczady.plGmina Lutowiska

Administrator: Maciej Leń

© 2018 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer