PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Nauka arrow Kultura arrow Monografie Bieszczadzkie t. 15

Monografie Bieszczadzkie t. 15
14.11.2014.

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie i zarysowanie problemu

1.2. Obszar badań

1.3. Problemy badawcze pracy

1.4. Metody badań

1.5. Stan badań i literatura przedmiotu

2. Podstawowe pojęcia dotyczące przedmiotu badań

2.1. Człowiek religijny (homo religiosus)

2.2. Religia – definicje, podział, struktura

2.3. Doktryna, kult i organizacje religijne

3. Krajobraz sakralny

3.1. Krajobraz sakralny jako jeden z problemów badawczych geografii religii

3.2. Krajobraz – zdefiniowanie pojęcia

3.3. Sacrum – zdefiniowanie pojęcia i określenie problematyki badawczej

3.3.1. Sacrum – charakterystyka w dyscyplinach naukowych

3.3.2. Sacrum w religiach

3.4. Definicje krajobrazu sakralnego

3.5. Krajobrazy sakralne naturalne

3.6. Krajobrazy sakralne antropogeniczne („kulturowe”)

3.7. Tożsamość krajobrazów sakralnych

3.8. Krajobrazy religijne

3.9. Krajobrazy sakralne a krajobrazy religijne

3.10. Przestrzeń sakralna i religijna

3.11. Usystematyzowanie pojęć na potrzeby opracowania

4. Uwarunkowania historyczne kształtowania się krajobrazu sakralnego

4.1. Zarys osadnictwa na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

4.2. Lokacja wsi i najstarsze osady

4.3. Rozwój osadnictwa i wpływ na przekształcanie krajobrazu

5. Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

5.1. Początki tworzenia struktury organizacyjnej w Bieszczadach Zachodnich

5.2. Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w rejonie Wielkoberezańskim na Zakarpaciu i Snińskim na Słowacji

6. Organizacja Cerkwi prawosławnej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

6.1. Cerkiew prawosławna w Bieszczadach Zachodnich

6.2. Organizacja Cerkwi prawosławnej w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim

7. Organizacja Cerkwi greckokatolickiej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

7.1. Cerkiew greckokatolicka w Bieszczadach Zachodnich

7.2. Organizacja Cerkwi greckokatolickiej w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim

8. Kościoły protestanckie

9. Gminy żydowskie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

10. Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

10.1. Stosunki wyznaniowe w Bieszczadach Zachodnich

10.2. Stosunki wyznaniowe w rejonie Wielkoberezańskim i Snińskim

11. Czynniki kulturowe i religijne – symbolika religijna świątyń

11.1. Wprowadzenie

11.2. Świątynia Kościoła rzymskokatolickiego – symbolika i ogólna
charakterystyka architektoniczna

11.3. Świątynia Kościoła wschodniego – symbolika i ogólna charakterystyka architektoniczna

11.4. Żydowskie obiekty sakralne i ich symbolika

12. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 1850–2012

12.1. Świątynie istniejące na badanym obszarze w 1850 r.

12.1.1. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Bieszczadzki Park Narodowy z otuliną

12.1. 2. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Nadsiański Park Krajobrazowy

12.1.3. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Użański Park Narodowy

12.1.4. Cerkwie istniejące w 1850 r. – Park Narodowy Połoniny

12.1.5. Kaplice greckokatolickie i rzymskokatolickie (stan na 1850 r.)

12.1.6. Synagogi (stan na 1850 r.)

12.2. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim wzniesione w latach 1851–1918

12.2.1. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Bieszczadzki Park Narodowy z otuliną

12.2. 2. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Nadsiański Park Krajobrazowy

12.2.3. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Park Narodowy Połoniny

12.2. 4. Cerkwie wzniesione w latach 1851–1918 – Użański Park Narodowy

12.2.5. Kościoły i kaplice wzniesione w latach 1851–1918

12.3. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim wzniesione w latach 1919–1945

12.3.1. Cerkwie wzniesione w latach 1919–1945 – Bieszczadzki Park Narodowy z otuliną

12.3.2. Cerkwie wzniesione w latach 1919–1945 – Nadsiański Park Krajobrazowy

12.3.3. Cerkwie wzniesione w latach 1919–1945 – Użański Park Narodowy

12.3.4. Cerkwie wzniesione w latach 1919–1945 – Park Narodowy Połoniny

12.3.5. Kościoły i kaplice wzniesione w latach 1919–1945

12.4. Świątynie na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim wzniesione w latach 1946–2012

12.4.1. Cerkwie wzniesione w latach 1946–2012 – Nadsiański Park Krajobrazowy

12.4.2. Cerkwie wzniesione w latach 1946–2012 – Użański Park Narodowy

12.4.3. Cerkwie wzniesione w latach 1946–2012 – Park Narodowy Połoniny

12.4.4. Kościoły i kaplice wzniesione w latach 1946–2012

13. Cmentarze na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

13.1. Wprowadzenie

13.2. Cmentarze w aspekcie historycznym i prawnym

13.3. Cmentarze chrześcijańskie i komunalne – uwarunkowania historyczno-prawne założenia i kompozycja

13.4. Organizacja przestrzenna cmentarzy chrześcijańskich na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

13.4.1. Kompozycja

13.4.2. Analiza szaty roślinnej cmentarzy

13.4.3. Nagrobki i symbolika religijna

13.5. Cmentarze żydowskie na badanym terenie

13.6. Cmentarze wojenne

13.6.1. Uwarunkowania historyczno-prawne i geopolityczne

13.6.2. Cmentarze wojenne w polskiej części

13.6.3. Cmentarze wojenne w słowackiej części

13.6.4. Cmentarze wojenne w ukraińskiej części

14. Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

14.1. Wstęp

14.2. Geneza i typologia kapliczek przydrożnych

14.3. Typy kapliczek przydrożnych na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

14.4. Gospodarze kapliczek

14.5. Geneza i typologia krzyży przydrożnych

14.6. Krzyże przydrożne na obszarze polsko-słowacko-ukraińskim

14.7. Lokalizacja i funkcje krzyży i kapliczek przydrożnych

14.8. Rola w krajobrazie i ochrona zabytkowych krzyży i kapliczek przydrożnych

14.9. Podsumowanie

15. Czynniki i procesy wpływające na kształtowanie krajobrazu sakralnego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w okresie II poł. XIX-początek XXI w.

15.1. Czynniki naturalne wpływające na rozmieszczenie świątyń – zróżnicowanie wysokościowe

15.2. Analiza usytuowania cerkwi na tle form geomorfologicznych

15.3. Analiza odległości cerkwi greckokatolickich od cieku wodnego

15.4. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na kształtowanie
się krajobrazu sakralnego

15.5. Położenie świątyń w stosunku do zabudowań dworskich i karczmy

15.6. Analiza świątyń pod względem zorientowania w stosunku do stron świata

15.7. Miejsce i rola świątyń w krajobrazie badanego obszaru w latach 1850–2012 na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny

15.8. Czynniki i procesy wpływające na formę architektoniczną świątyni

15.8.1. Charakterystyka świątyń pod względem zastosowanego materiału

15.8.2. Charakterystyka świątyń pod względem architektonicznym

16. Stan zachowania i ochrona zabytkowych obiektów i miejsc sakralnych oraz uwagi do kształtowania współczesnego krajobrazu sakralnego

17. Krajobraz sakralny w czasie i przestrzeni

18. Zakończenie

19. Aneks

20. Summary

21. Bibliografia

Dokumentacja fotograficzna

 

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer