PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Współpraca PL-SK arrow Mikroprojekty Polska-Słowacja w ramach EWT 2007 - 2013 arrow Aktualności arrow Premiera nowej diaporamy o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery "Karpaty Wschodnie" w BdPN

PLSK-naglowek2.png 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Premiera nowej diaporamy o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery "Karpaty Wschodnie" w BdPN
14.02.2014.

Prezentacja słowackiej części MRBKW

Premiera nowej diaporamy pt.: „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo” odbyła się 14 lutego 2014 roku w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. Licznie przybyli na premierę goście (m.in. przewodnicy górscy, przedstawiciele instytucji państwowych, lokalnych mediów, szkół, właściciele agroturystyk), mieli okazję wysłuchać kilku interesujących wystąpień przedstawicieli polskiej, słowackiej i ukraińskiej części Rezerwatu Biosfery. Wicedyrektor BdPN dr Tomasz Winnicki, mgr. Zuzana Bartušová z PN „Połoniny” oraz Walentyn Wołoszyn z Użańskiego Parku Narodowego przybliżyli historię tworzenia, cele i perspektywy Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „KW”.

Prezentacja polskiej części MRBKW


Do obejrzenia diaporamy zaprosił gości sam autor, Grzegorz Leśniewski, znany fotograf przyrody. Opowiedział krótko o procesie tworzenia diaporamy i zbieraniu materiału fotograficznego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Diaporama trwa około 40 minut i zawiera ponad 300 zdjęć. Ten multimedialny pokaz starannie dobranych zdjęć odpowiednio zsynchronizowanych z muzyką i głosami natury, wprowadził widownię w świat fotografii przyrodniczej, odkrywając tajniki karpackiej przyrody i bogactwa kulturowego. Trud ten został doceniony przez uczestników spotkania i diaporama przyjęta została z dużym uznaniem. Zainteresowane grupy zapraszamy na bezpłatną projekcję diaporamy w sali audiowizualnej Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego BdPN przy ul. Bełskiej 7 w Ustrzykach Dolnych (po wcześniejszym uzgodnieniu pod tel. 134611091).
Wydarzenie to zamykało jednocześnie polsko-słowacki projekt transgraniczny pod tą samą nazwą. Diaporama edukacyjna została zrealizowana w ramach polsko-słowackiego projektu pn.: „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt ma charakter transgraniczny i dotyczy terenu pogranicza polsko-słowackiego wchodzącego wraz z obszarem przygranicznym ze strony Ukrainy w skład MRB „Karpaty Wschodnie”. Głównym celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polską i słowacką społecznością lokalną w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, wychowania ekologicznego i rozwoju turystyki. Zostały zaprezentowane najważniejsze działania wykonane w ramach projektu, w tym m.in., wystawa fotograficzna, nowe ścieżki transgraniczne i zabiegi konserwatorskie na ścieżce przyrodniczo-historycznej „W dolinie górnego Sanu”. W ramach projektu uczytelniono miejsce po nieistniejącym dworze Stroińskich w Siankach oraz zrekonstruowano mury i nakryto dachem kaplicę grobową znaną turystom jako „grobowiec Hrabiny” na cmentarzu w Siankach. Dalsze prace konserwatorskie będą kontynuowane w przyszłości w miarę możliwości finansowych. Planowane są również dalsze prace związane z zagospodarowaniem turystycznym i edukacyjnym tych miejsc.    

Licznie przybyli goście

Uroczysta premiera diaporamy multimedialnej zbiegła się z 15-tą rocznicą podpisania certyfikatu trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”, które miało miejsce 2 lutego 1999 roku. Obszar tego pierwszego na świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery tworzy obecnie sześć przylegających do siebie obszarów chronionych. Po stronie polskiej są to: Bieszczadzki Park Narodowy (utworzony w 1973 r.), Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (1922 r.), po stronie słowackiej – Park Narodowy „Połoniny” (1997 r.) a po ukraińskiej – Użański Park Narodowy (1999 r.) oraz Regionalny Nadsiański Park Krajobrazowy (1997 r.).
Pomimo że rezerwat biosfery nie stanowi prawnej formy obszaru chronionego w Polsce czy na Słowacji, Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” został utworzony początkowo na podstawie porozumienia rządów trzech państw – Polski, Słowacji i Ukrainy. Protokół o współpracy przy tworzeniu międzynarodowego rezerwatu biosfery w Karpatach Wschodnich został podpisany przez Ministrów trzech krajów właściwych do spraw środowiska w dniu 27 września 1991 r. w Ośrodku N–D BdPN w Ustrzykach Dolnych. Przypomnijmy, że powołany w 1992 roku przez UNESCO Rezerwat Biosfery początkowo obejmował przygraniczne obszary chronione tylko z dwóch państw - Polski i Słowacji. Ze strony polskiej był to Bieszczadzki PN i dwa parki krajobrazowe, natomiast po stronie słowackiej – utworzony w 1977 r. Obszar Chronionego Krajobrazu (CHKO) „Karpaty Wschodnie” (Vychodne Karpaty). W okresie, gdy powoływano MRB „KW” od strony ukraińskiej funkcjonował rezerwat „Stużica”, który był jednym z pięciu terenów chronionych wchodzących w skład „Zapowiednika - Karpaty Wschodnie” z siedzibą w Rachowie. „Zapowiednik” ten w 1992 r., uzyskał status rezerwatu biosfery. Należy nadmienić, że w tamtym okresie popierana była przez naukowców lwowskich koncepcja utworzenia trójpaństwowego rezerwatu, w którego skład miałby wejść ze strony ukraińskiej rezerwat „Stużica”. Działania te najpierw zaowocowały utworzeniem w 1995 r. Regionalnego Parku Krajobrazowego „Stużica” z niezależną administracją, który następnie przekształcono w Użański Park Narodowy i włączono w skład MRB „KW”. Ponadto do MRB „KW” został dołączony, po ukraińskiej stronie, nowo utworzony Regionalny Nadsiański Park Krajobrazowy. Po stronie słowackiej natomiast utworzono w 1997 roku Park Narodowy „Połoniny”. Aktualnie powierzchnia MRB „KW” wynosi 213211 ha. Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach chronionych, tworzących tzw. strefę wewnętrzną Rezerwatu, obowiązuje ochrona ścisła, gdzie ochronie podlegają naturalne zasoby i procesy przyrodnicze. Szczególnie cenne są rozległe lasy o charakterze puszczańskim oraz występujące na najwyższych szczytach zbiorowiska połoninowe. Ponadto obszar ten jest jedną z najcenniejszych w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczebne populacje dużych ssaków roślinożernych – jelenia szlachetnego i żubra oraz dużych i średnich ssaków drapieżnych: niedźwiedzia, wilka, rysia, żbika i wydry. Dogodne warunki do życia znalazły tu również rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne: orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioły: dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny. Ptaki wysokogórskie – siwerniak i płochacz halny mają tutaj jedne z najniżej położonych stanowisk w całym łuku Karpat. Obszar ten chroni również unikatowe bogactwo dziedzictwa kulturowego w postaci zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego i sakralnego Łemków i Bojków.

Oprac. M. Prajsnar
 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer