PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Archiwum wiadomości
Wolontariat
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Kontakt

Kontakt
27.11.2012.
NIP 6891232725
REGON 180792174

Dane teleadresowe:

 
Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Dyrektor: dr Ryszard Prędki,

Zastępca Dyrektora: dr inż. Stanisław Kucharzyk, 

P. o. Zastępcy Dyrektora: dr Przemysław Wasiak.

adres:        Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

telefon:      (13) 461-06-10

e-mail:       dyrekcja@bdpn.pl

strona internetowa: www.bdpn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Skrytka /BdPN/skrytka na platformie ePUAP.

godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 730 - 1530

 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze

adres:         ul. Bełska 7

                 38-700 Ustrzyki Dolne

telefon:      (13) 461-10-91

strona internetowa: www.bdpn.pl

e-mail:       ond@bdpn.pl

godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 800 – 1600

 
 
Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN

adres:        38-713 Lutowiska 2

telefon:      (13) 461-03-50

e-mail:       oie@bdpn.pl

godziny urzędowania:  pon. – pt. godz. 730 – 1530

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rozpatrzenia przesłanej do BdPN korespondencji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak odbiorców.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego na podstawie Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

9) podanie danych osobowych jest: dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie korespondencji.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

 
spacer
Nowości
facebook_logo.png
android_baner.jpg
lawiny.jpg
Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png
audiobook.pnglogo-ms.png n2000.png nfos.png plsk-boczny.png Infrastruktura i Środowisko

Administrator: Maciej Leń

© 2019 Bieszczadzki Park Narodowy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer