PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne POIS
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Nauka arrow Kultura arrow Krajobraz sakralny Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie"

Krajobraz sakralny Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie"
23.03.2012.

Bieszczadzki Park Narodowy realizuje projekt badawczy pt.: Czynniki i procesy kształtowania krajobrazu sakralnego na przykładzie obszaru Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie", finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie konkursu. Projekt realizowany jest w latach 2010-1013 przez dr Grażynę Holly

Krajobraz sakralny Jest definiowany jako specyficzny typ krajobrazu kulturowego, wytworzonego przez człowieka, w związku z szeroko rozumianą kulturą religijną. Jednym z zadań badawczych geografii religii jest analiza rozmieszczenia przestrzennego obiektów (obszarów) kultu w nawiązaniu do poszczególnych elementów środowiska, w tym również krajobrazu. Dotyczy to zarówno geograficznych przesłanek lokalizacji obiektów, jak również przyrodniczych uwarunkowań rozwoju i ich oddziaływanie na środowisko.

Szczególne położenie geopolityczne badanego obszaru sprawiło, że na obszarze tym współistniały na przestrzeni dziejów różne narody oraz religie. Celem głównym projektu badawczego jest poznanie przemian krajobrazu naturalnego i kulturowego pod wpływem rozwoju funkcji religijnej obszaru w granicach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz wzajemnych relacji pomiędzy sacrum a otaczającą ją przestrzenią w poszczególnych okresach historycznych. Dla realizacji powyższego celu przyjęto cele szczegółowe, jak m.in.: poznanie czynników i uwarunkowań kształtowania krajobrazu sakralnego badanego obszaru w poszczególnych okresach historycznych, poznanie prawidłowości przestrzennego rozmieszczenia obiektów sakralnych, ocenę stanu zachowania zabytkowych obiektów sakralnych i znaczenie w rozwoju turystycznym regionu oraz określenie uwarunkowań rozwoju współczesnego krajobrazu sakralnego. Problemy badawcze pracy ujęto w formie następujących pytań:

1. Jakie czynniki miały istotny wpływ na rozwój krajobrazu sakralnego badanego obszaru w latach 1850-2010?

2. Jakie czynniki wpływały na lokalizację obiektów i miejsc sakralnych na badanym obszarze w latach 1850-2010?

3. Jaki jest stan zachowania zabytkowych obiektów i miejsc sakralnych, w jaki sposób je chronić oraz jak kształtować nowe świątynie we współczesnym krajobrazie?

Efektem projektu będzie rozwiązanie postawionych wcześniej problemów badawczych, ze wskazaniem czynników i procesów wpływających na kształtowanie krajobrazu sakralnego badanego obszaru. Autorka przeanalizuje zwłaszcza relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi religiami a szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym kształtującym krajobraz oraz relacje między takim krajobrazem a aktywnością religijną człowieka. Zostaną przebadane czynniki wpływające bezpośrednio lub pośrednio na kształtowanie krajobrazu sakralnego w różnych religiach i wyznaniach oraz procesy, które zachodzą w krajobrazie pod wpływem rozwoju funkcji religijnej. Efektem końcowym będzie próba typologii krajobrazu sakralnego badanego obszaru i ukazanie jego miejsca w szeroko rozumianym krajobrazie kulturowym. Studia te powinny też być przesłanką do wskazania pewnych wspólnych dla różnych religii czynników decydujących o kształtowaniu się krajobrazu sakralnego, z drugiej zaś strony do sformułowania występujących prawidłowości w tej dziedzinie zarówno w skali ogólnej, odnoszącej się do danej religii, jak też w skali szczegółowej – w odniesieniu do konkretnej religii i kultury. Zostaną zawarte uwagi dotyczące ochrony zabytkowych miejsc sakralnych i ich oceny w kontekście udostępniania dla turystyki i edukacji.

Efektem końcowym projektu będzie monografia naukowa z angielskim streszczeniem wraz z płytą CD zawierającą dokumentację fotograficzną.

Pliki do pobrania:

 

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer