PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki Park Narodowy
Serwis internetowy

ppn.png logo-mab.pnglogo-medal.png
header
bip.png
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Natura 2000
Witamy
Obszar Natura 2000 Bieszczady
Informacje ogólne
Plan zadań ochronnych
Centrum Informacji Natura 2000
Folder
folder.jpg
duza_rodzina.png
 
Bieszczadzki PN arrow Informacje ogólne

Informacje ogólne
Plan zadań ochronnych
07.02.2011.

Image

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późniejszymi zamianami) dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego przestaje sprawować nadzór nad obszarem Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 poza granicami Parku z dniem 1 stycznia 2012 roku. Sprawującym nadzór nad tą częścią obszaru naturowego staje się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (art. 32 ust.5 Ustawy o ochronie przyrody).

Ustrzyki Górne 2011-01-31

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19
38-714 Ustrzyki Górne
Nr REGON: P00124564
Tel.: (13) 461 06 50
Faks : (13) 461 06 10
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl

DN-8-1/10

Ogłoszenie

Na podstawie Art. 28 ust.1, Art. 32 ust. 5 Art.28 ust. 3, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.) zgodnie z Art.39 ustawy z dnia 13 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.) Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego

informuje

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 180001 „Bieszczady". Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z założeniami projektu opublikowanymi na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (http://www.bdpn.pl/) oraz w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 7, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, e-mail: dyrekcja@bdpn.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Bieszczadzkiego Paku Narodowego.

 

Dyrektor BdPN

dr Tomasz Winnicki

Załączniki:

 
Granica Parku, otuliny i obszaru Natura 2000 w Google Earth
15.01.2009.

Image Granica Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jego otuliny, oraz oszaru Natura 2000 przystosowana do oglądania w Google Earth.

Pobierz dane (Bieszczadzki Park Narodowy i Obszar Natura 2000 Bieszczady.kmz)

 
spacer
Nowości

eparki_logo.png

Internetowa sprzedaż biletów do Parku

lawiny.jpg

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2021 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer