PL.png EN.png spacer
spacer

header Bieszczadzki
Park Narodowy

Serwis internetowy

ppn.pnglogo-mab.pnglogo-medal.pngWorld_Heritage_Logo_global.png
header
bip.png
Menu główne
Bieszczadzki PN
Przyroda BdPN
Plan ochrony
Ochrona przyrody
Nauka
Edukacja
Turystyka
Przetargi
Mapy - GIS
Galerie
Poczta
Projekty unijne
Fundusze Szwajcarskie
Fundusz Leśny
Współpraca PL-SK
Natura 2000
Biuletyn BdPN
Praktyki studenckie
Wolontariat
Archiwum wiadomości
Wydawnictwa
Wyd. naukowe Wyd. edukacyjne
Obszar pobierania
Wyszukiwarka
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Panel Rys pedzelek okienko.jpg

WOKOL-KREMENAROSA-BANER.jpg
duza_rodzina.png
Folder
folder.jpg
 
Bieszczadzki PN arrow Fundusze Szwajcarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DN-38- 3/16
27.09.2016.

27.09.2016 r.

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, tel./fax: 13 4610650, e-mail: dyrekcja@bdpn.pl, zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na: diaporamę prezentującą problemy ochrony zwierząt drapieżnych i korytarzy ekologicznych. „Ochrona ostatnich ostoi fauny w Bieszczadach”

Opis diaporamy:

Prezentacja multimedialna oparta na fotografiach odpowiednio zsynchronizowanych z muzyką, głosami natury i podpisami lub głosem lektora. Celem pokazu jest przedstawienie w sposób artystyczny i merytoryczny zagadnień opisanych w scenariuszu, umiejętnie łącząc fakty naukowe ze środkami artystycznego wyrazu, takimi jak obraz i dźwięk. W celu podkreślenia dynamiki zakłada się wprowadzenie pojedynczych nagrań filmowych zebranych podczas realizacji diaporamy oraz wykorzystanie materiałów BdPN (zdjęcia, filmy, nagrania z fotopułapek). Diaporama ma w sposób niekonwencjonalny i ciekawy realizować zadania promocyjne i edukacyjne projektu. Jednocześnie treści i zdjęcia zawarte w diaporamie są spójne merytorycznie i artystycznie z pozostałymi materiałami przygotowanymi w ramach projektu.

Komentarzem do materiału będzie podkład lektora bądź napisy w formie popularnonaukowej. Konwencja komentarzy - w formie mało rozbudowanej. Diaporama w formie powinna bardziej „przemawiać” obrazem niż tekstem. Jednocześnie zawartość diaporamy powinna być spójna merytorycznie i artystycznie z obowiązującym wstępnym konspektem diaporamy (do pobrania). Dopuszczalne są niewielkie modyfikacje w sytuacjach uzasadnionych, pod warunkiem, że podniosą one wartość edukacyjną i artystyczną diaporamy.

Oferty powinny uwzględniać kosztorys udostępnienia profesjonalnych zdjęć odpowiednio wybranych pod względem artystycznym oraz dostosowanych merytorycznie do scenariusza oraz wykonania diaporamy przez podmioty zajmujące się profesjonalnie fotografią i montażem diaporam cyfrowych.

Założenia techniczne diaporamy:

Przewidywany czas trwania diaporamy - 15 minut.

Zakładana ilość zdjęć (w tym wliczone pojedyncze ujęcia filmowe) do wykorzystania - 150 szt.

1. zdjęcia środowisk, obiektów i zwierząt z poziomu gruntu – format JPG min 1800x1200 pikseli

2. zdjęcia lotnicze

a. – format RAW, 8688x5792 pikseli (50 mln pikseli) – możliwość precyzyjnego kadrowania i powiększania sfotografowanych elementów oraz tworzenie animacji przelotu,

b. zastosowanie profesjonalnych obiektywów szerokokątnych i teleobiektywów o niskiej dyfrakcji i równej ostrości całego kadru oraz braku winietowania – kluczowe znaczenie przy fotografowaniu rozległych powierzchni o równoległym układzie w stosunku do kierunku lotu,

c. wykorzystanie samolotu specjalnie przystosowanego do zdjęć lotniczych, o niskiej prędkości nalotu w przedziale od 80km/h do 250km/h, pułapie przelotu pomiędzy od 400 do 1400 m

d. ze względu na wykonywanie lotów nad obszarami ochrony ścisłej samolot powinien spełniać odpowiednie normy poziomu hałasu, optymalnie na poziomie 61,6 dB

3. ujęcia filmowe – format mp4, rozdzielczość fullHD

4. dżwięk - format mp3, 320 kb/sek

Montaż diaporamy obejmuje:

  • Selekcja i dobór odpowiednich zdjęć pod względem artystycznym oraz merytorycznym zgodnym ze scenariuszem.
  • Profesjonalna obróbka zdjęć wraz z wykonaniem animacji.
  • Dobór i montaż ścieżki dźwiękowej – profesjonalne zmiksowanie muzyki i odgłosów natury.
  • Synchronizacja ścieżki dźwiękowej z obrazem.
  • Złożenie całości i nagranie gotowej diaporamy na nośniku cyfrowym.

1. Termin realizacji zamówienia:

do 30 grudnia 2016

2. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Spośród ofert spełniających wymogi zamawiającego, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo

3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty

Oferty w formie pisemnej na formularzu oferty (w załączeniu) prosimy przesłać do dnia 4 października 2016 (do godz. 16.00) na adres e-mailowy: skucharzyk@bdpn.pl lub faxem 13 461 3062, pocztą lub złożyć w sekretariacie BdPN lub Ośrodka N-D BdPN w Ustrzykach Dolnych (ul. Bełska 7).

4. Termin otwarcia ofert 5 października 2016

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Stanisław Kucharzyk, skucharzyk@bdpn.pl, tel: 724750003

6. Oferty złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

 
spacer
Nowości
lawiny.jpg
facebook-baner.pnginstagram-baner.png

android_baner.jpg

GORNY_SAN_BANER.jpg

Infrastruktura
infrastruktura_bdpn_m.png
monitoring.png

filmy2.png

Filmy:

 

audiobook2.png

Audiobooki:

 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska n2000.png nfos-dofinansowano.png Lasy Państwowe plsk-boczny.png

Administrator: Maciej Leń

© 2024 Bieszczadzki Park Narodowy

Deklaracja dostępności

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer